nederlands migratierecht
nederlands migratierecht

4e druk van het boek 'Nederlands Migratierecht' gepubliceerd

Onlangs werd de vierde druk van het boek 'Nederlands Migratierecht' gepubliceerd. Het studieboek, dat werd geschreven door Karin Zwaan, Tineke Strik, Helen Oosterom-Staples, Paul Minderhoud, Tesseltje de Lange, Carolus Grütters, Taco Groenewegen en Karen Geertsema, presenteert het beleid en de regelgeving die voor vreemdelingen de toelating tot, het verblijf in en het vertrek uit Nederland bepalen.

De snelle ontwikkelingen in het migratierecht maakten deze nieuwe druk onontbeerlijk. De Nederlandse wet- en regelgeving en de jurisprudentie daarover worden in belangrijke mate bepaald door internationale en Europese verplichtingen die Nederland is aangegaan. Denk aan het Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Nederlands Migratierecht plaatst de Nederlandse regels in deze internationale en Europese context. Dat helpt de lezer bij het toepassen, interpreteren en beoordelen van de wet- en regelgeving. Deze opzet maakt het boek waardevol voor zowel studenten als praktijkjuristen.

Het boek wordt uitgegeven bij Boom.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Centrum voor Migratierecht