Muffins
Muffins

7 nieuwe projectvoorstellen goedgekeurd

Samen met scholen, bedrijven en wetenschappers is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de eerste 7 projectvoorstellen voor het nieuwe schooljaar. In september start namelijk de tweede ronde co-creatieprojecten, met 7 gloednieuwe projecten. Deze week werden de voorstellen goedgekeurd door de stuurgroep. Een feestelijk moment, want dat betekent dat ze in september van start kunnen! Lees hier meer over de 7 nieuwe projecten.

1. Leesvaardigheid vergroten voor praktijkopdrachten   

Vmbo-school Het Rijks in Nijmegen merkte op dat het voor praktijkgerichte leerlingen vaak lastig is om de tekstuele instructies bij praktijkopdrachten goed te begrijpen. Daardoor kunnen deze leerlingen hun praktische vaardigheden op toetsmomenten niet demonstreren, terwijl ze deze mogelijk wel beheersen. Het doel van dit project is om cognitieve AI-tools te ontwikkelen die effectief kunnen bijdragen aan meer inzicht.  

Samen met @voCampus, Rijksuniversiteit Groningen en SlimStampen B.V. (MemoryLab). 

#vo #leerwinst #kansengelijkheid #onderwijsopmaat 

2. Montessori-materiaal met sensoren 

Kan slimme technologie leerkrachten inzicht geven in het leerproces van hun leerlingen? Met montessori-basisschool De Kleine Prins ontwikkelen we een applicatie die met sensoren data verzamelt over hoe leermaterialen gebruikt worden door leerlingen tijdens het rekenen. De applicatie maakt de aanpak en het eindresultaat van de leerling inzichtelijk voor de leraar, en wijst op cruciale momenten in het leerproces.  

Samen met wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam. 

 #po #leerwinst #onderwijsopmaat 

3. Babel-beer voor jonge meertalige kinderen 

Samen met scholen van Stichting Spaarnesant in Haarlem ontwikkelen we een AI-gestuurde tool, de Babel-beer, die NT2-leerlingen kan ondersteunen. Met de Babel-beer kunnen jonge meertalige leerlingen van wie Nederlands niet de moedertaal is, in hun eigen moedertaal communiceren met medeleerlingen en de leerkracht. Doel van deze spraakgestuurde tool is dat leerlingen zich snel thuis voelen in de klas, betrokken zijn bij activiteiten in de klas en optimaal kunnen deelnemen aan het onderwijs.  

Samen met onderzoekers van de Universiteit van Utrecht en van de iPABO. 

#po #motivatie #leerwinst 

4. Adaptief lesmateriaal voor TOS-leerlingen 

Kunnen we leerlingen van de Koninklijke Auris Groep met een taalontwikkelingsstoornis ondersteunen bij het begrijpen van wereldoriëntatievakken, door het beschikbaar stellen van lesstof op een passend taalniveau? Dat onderzoeken we met wetenschappers van de Universiteit Twente, Auris, en Gynzy. Het doel van dit project is om een tool te ontwikkelen die met behulp van Large Language Models onderwijsmaterialen adaptief aanpast aan het specifieke taalniveau van leerlingen met TOS.  

#po #kansengelijkheid #leerwinst #motivatie #onderwijsopmaat 

5. Gepersonaliseerd leren rekenen met percentages 

Hoe kan AI helpen bij het vinden van een persoonlijke leerroute door het lesmateriaal van economie over procentrekenen? Op het ROER College Schöndeln te Roermond onderzoeken we dit voor leerlingen in de 2e klas van het vmbo. Percentageberekeningen behoren tot de basisvaardigheden rekenen en docenten zijn hier veel tijd aan kwijt. Samen met wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoeken we of en hoe digitale technologie en AI individuele leerlingen kan helpen met hun studievoortgang. 

Samen met StudioVO, en Stichting Onderwijs Midden Limburg. 

#vo #onderwijsopmaat #tijdwinst #motivatie 

6. Leerdoelen in beeld voor de wiskundeles 

Op het Coornhert Gymnasium in Gouda is behoefte aan meer vrijheid in de keuze van lesmateriaal, om tot een rijker lesaanbod te komen. Wiskundedocenten willen graag de mogelijkheid hebben om ander – soms zelf ontworpen – lesmateriaal in te zetten en hun lessen zo op hun eigen manier te arrangeren. Maar komen dan alle leerdoelen wel aan de orde, en hoe past het nieuwe materiaal in de nieuwe leerlijn? We ontwikkelen een AI-gebaseerde omgeving waarin lesmateriaal gekoppeld wordt aan leerdoelen uit de wiskundecurricula en waarin leerprestaties op die leerdoelen worden gemonitord.  

Samen met STOVOG, Numworx en het Freudenthal Instituut (Universiteit Utrecht).

#vo #motivatie #leerwinst 

7. Open vragen nakijken met hulp van AI 

Docenten ervaren het nakijken van toetsen vaak als tijdrovend, repetitief en onaantrekkelijk, en dat geldt in het bijzonder voor het nakijken van open toetsvragen. Hoe kan AI docenten ondersteunen bij het nakijken van open vragen? Met CitoLab ontwikkelen we voor docenten van het Aloysius de Roosten, de Roncalli Scholengemeenschap en OMO een prototype voor semiautomatische nakijkondersteuning voor de vakken biologie en aardrijkskunde.  

#vo #tijdwinst

 

Nationaal Onderwijslab AI

Blijf op de hoogte

Wil je niks missen over de activiteiten van NOLAI? We sturen je graag geregeld een bericht over het laatste nieuws, bijeenkomsten, concepten, producten en meer.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI)
Thema
Kunstmatige intelligentie