Aan de slag! - Column Han van Krieken

Aan de slag! - Column Han van Krieken

In deze column wil ik vooruitkijken naar het nieuwe academische jaar. Ik ben ervan overtuigd dat we dan weer veel onderwijs op de campus kunnen geven, het onderzoek weer in volle omvang kunnen doen en weer veel meer dan nu kunnen werken op de campus. Dat klinkt misschien te optimistisch en als te veel terug naar het oude normaal, maar dat is het naar mijn idee niet.

We weten ondertussen veel meer van het virus dat Covid19 veroorzaakt:

  • Het is een virus dat bij de meeste mensen geen ernstige symptomen geeft, maar bij een serieus deel wel.
  • Het is een virus dat zo besmettelijk is dat zonder maatregelen het zorgsysteem overbelast raakt door het grote aantal zieke mensen tegelijkertijd.
  • Doormaken van het virus en vaccinatie geven zodanige bescherming dat ernstige symptomen zeldzaam zijn en ziekenhuisopname weinig meer nodig is.
  • Het virus gaat nooit meer weg en muteert, dus regelmatige vaccinatie zal nodig blijven.

We mogen er trots op zijn dat wetenschappers samen met het bedrijfsleven in staat zijn geweest in recordtempo goede en veilige vaccins te ontwikkelen en betrouwbare tests. Van de beleidsmakers verwachten we dat ze de vaccins en tests zo inzetten dat Nederlanders weer zoveel mogelijk hun normale leven kunnen oppakken. Wanneer dat kan hangt vooral af van snelheid van vaccineren en ook of we er in slagen veilige werk- en leer- en leefomgevingen te creëren. Ik focus me op de situatie in september en de campus van de Radboud Universiteit.

In september zullen verreweg de meeste volwassenen gevaccineerd zijn. Voor die groep is afstand houden tot elkaar niet nodig. Wel zal die groep bij klachten thuis moeten blijven totdat een test negatief is. Immers het vaccin beschermt niet honderd procent.

Mensen die niet gevaccineerd zijn, omdat ze dat niet willen of omdat ze een aandoening hebben waardoor dat niet kan, lopen meer risico en brengen een groter risico met zich mee voor anderen. Een betrouwbare sneltest kan dat risico verlagen.

De conclusie is simpel: straks kunnen we gevaccineerden en niet-gevaccineerden met een negatieve sneltest-uitslag op de campus toelaten. Het risico op besmetting door het coronavirus is dan immers zeer laag. Niet nul, maar wel zo laag dat de zorg niet overbelast zal raken.

Hoewel die conclusie simpel is, zal het niet simpel zijn op die manier te kunnen gaan werken. Daarvoor moeten we nu aan de slag. We moeten er nu voor zorgen dat we straks in september makkelijk kunnen controleren of iemand gevaccineerd is. We hebben straks voldoende sneltests nodig. En we moeten alternatieven hebben voor diegenen die niet naar de campus kunnen komen omdat ze een positieve test hebben of die te kwetsbaar blijven. Voor mensen waarvoor het virus gevaarlijk is wegens een onderliggende ziekte zal het risico helaas misschien te groot blijven.

De Radboud Universiteit treft samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen voorbereidingen voor een pilot met sneltests. Zo willen we erachter komen hoe we sneltests kunnen inzetten voor het veilig organiseren van fysieke bijeenkomsten en of daarvoor draagvlak is bij studenten. De overheid moet daarvoor echter ook aan de slag. Het kabinet moet ervoor zorgen dat we gevaccineerden kunnen toelaten zonder inbreuk op hun privacy èn dat we mensen kunnen weerhouden fysiek aanwezig te zijn. Wie niet aan de voorwaarden voldoet, komt er niet in. Wel moeten we ons tot het uiterste inspannen om voor die mensen een alternatief te bieden zodat ook hun werk en onderwijs kan doorgaan. Wij zijn aan het werk. Overheid, help ons daarbij, samen aan de slag!

Han van Krieken is rector magnificus van de Radboud Universiteit. De beide andere leden van het college van bestuur zijn vicevoorzitter Wilma de Koning en voorzitter Daniël Wigboldus.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.