Academische samenwerking Maastricht en Nijmegen impuls voor Zuidoost Nederland

De Universiteit Maastricht (UM) en de Radboud Universiteit gaan intensiever samenwerken op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Een belangrijk thema daarbij is academisch leren in de regio Zuidoost Nederland. Zo hebben de beide universiteiten bijvoorbeeld plannen voor gezamenlijke opleidingen op de campus in Venlo op het gebied van biotechnologie en technische natuurkunde, en een nieuwe MBA-opleiding voor zorgprofessionals. De komende periode zullen de universiteiten concrete nieuwe projecten initiëren en ontwikkelen. Daarbij wil men uitgaan van de basis die er al is en kijken waar deze verder uitgebouwd kan worden, profiterend van ieders specifieke expertise.

Samenwerking bij Geneeskunde

Op het gebied van geneeskunde werken beide universiteiten al intensief samen: beide academische ziekenhuizen ondertekenden al in 2018 de Academische Alliantie. Via deze Alliantie ontwikkelen zij innovaties voor kwaliteit en duurzaamheid van de zorg, preventie en het behoud en verbetering van de gezondheid van de bevolking. De Academische Alliantie is aanjager en kenniscentrum binnen netwerken van zorgverleners, in de eigen regio en daarbuiten. Qua onderzoek zijn er reeds samenwerkingsverbanden op de terreinen neurowetenschappen, hart- en vaatziekten, genetica en imaging.

Gedeelde (EU)regionale omgeving

Beide universiteiten delen een (EU)regionale omgeving en achterland. De provincies Gelderland en Limburg kennen vergelijkbare maatschappelijke vraagstukken waar beide universiteiten van oudsher op inspelen en op samenwerken. Daarnaast spelen in de context van de Euregionale vraagstukken (Maas-Rijn & Rijn-Waal) ontwikkelingen die gezamenlijk met Duitse overheden worden opgepakt. Bijvoorbeeld grensoverschrijdende duurzaamheidsprojecten. De campus Venlo fungeert daarbij als knooppunt en kans voor nieuwe initiatieven. Ook biedt de samenwerking in de regio nieuwe mogelijkheden voor het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen met onze partnerinstellingen in het MBO en HBO.

Samen sterker

‘Intensievere samenwerking is voor beide universiteiten gunstig’, aldus Rianne Letschert, Rector magnificus van de Universiteit Maastricht. ‘We hebben al een gedeelde geschiedenis, zijn vergelijkbaar in grootte en hechten beide belang aan een inbedding in de directe omgeving (stad, regio, grensregio). Ik kijk uit naar mooie nieuwe initiatieven die laten zien dat we samen sterker zijn dan apart’.

Han van Krieken, rector magnificus van de Radboud Universiteit: ‘Voor kennisontwikkeling is samenwerking essentieel. De Universiteit Maastricht en Radboud Universiteit hebben een vergelijkbare visie op onderwijs en nemen verantwoordelijkheid voor hun regio. In het verleden hebben we al veel samengewerkt, met name ook de beide UMC's. Met genoegen spreken we nu de intentie uit om dat in de toekomst intensiever te gaan doen. Daarvoor liggen mooie kansen. Denk aan een biotechnische opleiding in Venlo en lerarenopleidingen in Limburg. Maastricht University loopt in Nederland voorop als het gaan om onderwijsinnovatie en internationalisering, daar kan de Radboud Universiteit van leren’.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.