Interieur Huygensgebouw
Interieur Huygensgebouw

Actieplan voor schoonmakers Huygensgebouw

De ombudsfunctionaris heeft, na een verkennend onderzoek, vorige week in een presentatie tien oplossingsrichtingen gepresenteerd aan de schoonmakers van het Huygensgebouw om de werkomstandigheden te verbeteren. Deze zijn vervolgens met de aanwezigen nabesproken en worden op korte termijn verwerkt in een actieplan. Enkele verbeteringen worden snel doorgevoerd.

Het opstellen van de aanbevelingen is gedaan naar aanleiding van een petitie die de werknemers eerder dit jaar aanboden aan Radboud-Services-directeur Gerben Smit. Deze werd door de schoonmakers geïnitieerd omdat zij niet tevreden waren met de werkomstandigheden sinds de organisatiewijziging van de schoonmaak in het FNWI-gebouw. De ombudsfunctionaris is met de medewerkers één voor één in gesprek gegaan en kwam zo met een tiental oplossingsrichtingen.

Zo wordt onder meer ingezet op verbetering van de communicatie, meer verbinding creëren onderling door bijvoorbeeld teamcoaching, duidelijke regels en werkafspraken geldend voor iedereen na overleg en inspraak, helderheid over de organisatiestructuur, meer aandacht voor persoonlijke omstandigheden van de medewerkers en structurele evaluatiemomenten.