Alles hangt met elkaar samen. De integraliteit van het Assetmanagementprogramma.

Assetmanager Sandra van den Helm en Programmamanager Kees Rezelman reflecteren op de ontwikkeling van het Assetmanagementprogramma. Hun conclusie: Er is al véél bereikt, maar ook nog een heleboel om te doen. De plannen die zijn geschreven vanuit algemene kennis worden door opgedane inzichten onderweg, steeds meer toegespitst op de situatie van de Radboud Universiteit. Sandra en Kees: ‘We zien meer en meer in hoe alles met elkaar samenhangt, waardoor we ook plannen kunnen aanvullen, actualiseren en bijstellen.’

Als een huis

Sandra en Kees zijn het erover eens, de strategische plannen die als eerste gemaakt zijn, het Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP) en de assetportfolio, ‘staan allebei nog als een huis.’ ‘Maar’, zegt Sandra, ‘het assetportfolio waarmee we in 2020-2022 een overzicht hebben gemaakt van welke assets er allemaal zijn, blijft wel in ontwikkeling. De assetportfolio was voor ons het uitgangspunt van de assetmanagementplannen (AMP) voor vastgoed, inrichting en terrein. Tijdens het ontwikkelen daarvan ontdekten we dat de portfolio moesten bijschaven en deze op een andere manier clusteren op basis van wat we nu belangrijk vinden.’ Kees vult aan: ‘We kregen van Sports & Cultuur bijvoorbeeld ook een hele lange inventarisatielijst met veel meer soorten assets dan we vooraf met de assetportfolio bedacht hadden. Dus je ziet de ontwikkeling van ‘grof naar fijn’. En voor het SAMP zijn we nu een proces aan het bedenken om dit document actueel te houden.’

Specifieke gebieden

Sandra: ‘Een bijzondere ontwikkeling is dat we tijdens het schrijven van de generieke assetmanagementplannen ook inzicht kregen in wat je met zo’n AMP kunt doen. En in de loop van de tijd ontstond de behoefte om voor specifieke gebieden nog aanvullende AMP-en te maken, zoals voor het energienet met de WKO, de datacenters en labruimtes. Aan deze specifieke AMP-en wordt nu ook hard gewerkt. De AMP-en voor vastgoed (bouwkunde en installatietechniek) zijn we aan het afronden en met die van inrichting zijn we gestart.’ Kees: ‘Wat ik een gave ontwikkeling vind, is dat sommige collega’s de AMP-en die aanvankelijk grotendeels door HaskoningDHV zijn opgesteld, nu naar zich toe trekken en zich daar verantwoordelijk voor voelen. Sandra en ik zorgen vervolgens voor de consistentie met de andere plannen.’ 

Koppeling met inspecties en systemen

Sandra: ‘Door met de AMP-en aan de slag te gaan, hebben we ook een beter idee gekregen over welke assets we belangrijk vinden voor inspecties. Met inspecties, zoals van de daken, wil je achterhalen wat de status is van het onderhoud. En dit is weer de basis voor onze Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s). Het komende half jaar ligt de focus op gebouwinspecties, die we als pilot gaan gebruiken om met elkaar te bekijken hoe we de informatie voor de MJOP’s goed georganiseerd en bijeengebracht krijgen.’ Kees: ‘En wat belangrijk is, dat dit ook weer input geeft voor de MIP (Meerjareninvesteringsprognose), het Campusplan en andere besluitvorming. Ik zie nu ook een mooi bruggetje met data & informatie.’ Sandra: ‘Ja, inderdaad. We werken met veel systemen op de campus en we hebben hard gewerkt om dat landschap inzichtelijk te maken. Welke systemen hebben we, welke gebruiken we voor welke data en wat zouden we daar mogelijk mee kunnen? En dat is een belangrijke koppeling met het MJOP om te bezien hoe we die informatie zoals uit Planon, goed kunnen samenbrengen zodat er overzicht ontstaat. Dat is nog wel een flinke stap.’ Kees: ‘Parallel aan dit traject onderzoeken we wat onze visie is op Informatiemanagement. Een van de oplossingen zou BIM kunnen zijn. BIM (Eng. building information model) is een digitaal model waarin je heel veel gebouwinformatie kunt verzamelen en driedimensionaal inzichtelijk maken. BIM is bijvoorbeeld gebruikt bij de ontwikkeling en de bouw van het Maria Montessorigebouw. Over dit onderwerp later meer.’ 

Waardeaspecten assetmanagement

Werken met waarden

Het Assetmanagementprogramma is nog niet zover om al helemaal met de vastgestelde waarden te werken, vertelt Sandra: ‘In het jaarplan van Projects & Programs voor 2023 kon die informatie nog niet meegenomen worden. Wel is met betrokkenen gekeken naar alle aanvragen die gedaan waren, dat waren er meer dan 380, om achteraf vast te stellen welke waarden toegepast zijn. Neem het buitenschilderwerk van Soeterbeeck, was de aanleiding voor deze aanvraag bijvoorbeeld wet- en regelgeving, veiligheid en/of esthetiek? Ook hebben we gekeken naar aanvragen met een hoge, midden of lage urgentie en welke waarden daar grosso modo het vaakst in terugkwamen. We hebben geconstateerd dat aanvragen met een hoge urgentie vooral te maken hebben met betrouwbaarheid, wet- en regelgeving en veiligheid. En de middelurgente aanvragen weer meer met gezondheid en energieneutraliteit. Dit heeft ons een mooi inzicht gegeven. Hoe de waarden zich in het komende jaarplan zullen manifesteren, vind ik een boeiende ontwikkeling.’ Kees: ‘Ja, en stel dat we economisch zwaar weer krijgen, gaan we dan weer helemaal de ‘harde, technische kant’ op? Of blijven we staan achter de waarden die we nu met z’n allen hebben omarmd? Dat wordt een mooie lakmoesproef!’

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Campus & Facilities