"Als je ergens in gelooft, moet je ervoor gaan"

Laurens Dassen (35) studeerde tussen 2005 en 2011 Bedrijfskunde in Nijmegen. Na een carrière bij ABN AMRO richtte hij zich vanaf 2018 fulltime op de politiek. Dit voorjaar was hij een van de grote winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen. Zijn partij Volt veroverde drie zetels, Dassen zelf werd fractievoorzitter.

Laurens Dassen Portret

Als je ergens in gelooft, moet je ervoor gaan

 

Naam

Laurens Dassen

Huidige functie

Partijleider van Volt

Vooropleiding

Bedrijfskunde 

Waarom ging je Bedrijfskunde in Nijmegen studeren?

“De brede aanpak in Nijmegen sprak me erg aan. Bovendien kende ik verschillende mensen die positief waren over zowel de universiteit als de stad. Ze zeiden dat er een open sfeer hing en dat er veel te doen was: op de campus en daarbuiten. Ik heb toen een open dag bezocht en een rondleiding gekregen van een vriend. Daarna was ik enthousiast genoeg om me in te schrijven.”

Hoe kijk je terug op je studietijd?

“Het is een heel waardevolle periode geweest. Ik heb veel geleerd van de opleiding. Daarnaast ben ik volop actief geweest in het studentenleven. Bij Carolus en dispuut A.V.I.S. heb ik vrienden voor het leven gevonden. Samen organiseerden we van alles, zoals introductieactiviteiten en een jaarlijks voetbaltoernooi. Met United Netherlands debatteerde ik wekelijks met mensen uit verschillende steden. Dat leerde me op verschillende manieren naar maatschappelijke vraagstukken te kijken en begrip te krijgen voor mensen met een andere mening. Met een delegatie van United Netherlands heb ik meegedaan aan de Harvard Model United Nations.”

Hoe is je loopbaan daarna verlopen?

“Ik heb een traineeship gevolgd bij ABN AMRO. Over die bank had ik ook mijn bachelorthesis geschreven. Bij ABN AMRO heb ik verschillende functies gehad. Zo heb ik me beziggehouden met risicobeheersing en het voorkomen van witwassen. Maar ik ben ook actief geweest met app- en webontwikkeling. Bovendien heb ik voor ABN AMRO vijf maanden in Dubai gewerkt.”

Hoe kwam je erop om de politiek in te gaan?

“Ik heb altijd een brede maatschappelijke belangstelling gehad. Thuis aan de keukentafel praatten we vaak over politiek en als student voerde ik regelmatig lange politieke discussies in het Cultuurcafé. De afgelopen jaren maakte ik me steeds meer zorgen over het opkomend nationalisme en populisme, de verkiezing van Trump en de Brexit. In 2016 maakte ik kennis met Volt. Die beweging wil grote vraagstukken op Europees niveau oplossen. Dat klonk voor mij zo logisch dat ik me heb aangemeld als vrijwilliger. Gaandeweg werd ik steeds actiever en in 2018 heb ik met enkele anderen Volt Nederland opgericht. Later dat jaar besloot ik me volledig op de politiek te richten.”

Laurens Dassen

Was dat geen enorme sprong in het diepe?

“Absoluut! Ik had een goed salaris, was carrière aan het maken. Maar als je ergens in gelooft, moet je ervoor gaan, ook als dat betekent dat je uit je comfortzone moet stappen. Achteraf ben ik ontzettend blij dat ik deze stap heb gezet. Het is een enorme mijlpaal dat we nu met drie zetels in de Tweede Kamer zitten. Tegelijkertijd is dit geen eindpunt. De Europese aanpak van grensoverschrijdende thema's als klimaat, migratie en sociale ongelijkheid willen we onder de aandacht blijven brengen.”

Hoe heeft je Nijmeegse tijd je geholpen bij je politieke carrière?

“Tijdens mijn studietijd heb ik een bepaalde manier van denken ontwikkeld: hoofdzaken van bijzaken onderscheiden, thema’s vanuit verschillende perspectieven bekijken, kritische vragen stellen. De studie stond daarbij niet op zich. Ook het studentenleven, een stage in India en mijn activiteit voor United Netherlands hebben me gevormd. Zo ben ik stap voor stap gekomen waar ik nu ben. Ik herinner me dat een docent zei: ‘Wat je nu leert, is je toegangsbewijs voor de volgende stap.’ Zo zie ik dat ook: mijn diploma was mijn toegangsbewijs voor mijn eerste baan. Tijdens die baan ben ik politiek actief geworden. Zo kom je steeds verder, je ontwikkeling houdt nooit op.”

Wat adviseer je studenten met politieke ambities?

“Kijk verder dan je studie, wees nieuwsgierig naar de wereld om je heen en durf risico’s te nemen. Dat geldt niet alleen voor politieke geïnteresseerde studenten, maar voor iedereen. En als je ergens in gelooft, ga er dan vol voor. Dan kun je achteraf nooit spijt hebben en denken: had ik het maar geprobeerd.”

Contactinformatie