Amalia Arvaniti benoemd tot hoogleraar English language and linguistics

Amalia Arvaniti is met ingang van 1 juli 2020 benoemd tot hoogleraar English language and linguistics aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit.  

Amalia Arvaniti benoemd tot hoogleraar English language and linguistics
Amalia Arvaniti is sinds 2012 hoogleraar Taalkunde bij de afdeling Engelse taal en taalkunde van de universiteit van Kent (VK). Haar onderzoek richt zich op fonetiek en de relatie met fonologie, tweetaligheid en de sociofonetiek. Haar onderzoeksinteresses omvatten de productie en perceptie van prosodie (vooral van woordklemtoon, ritme en intonatie), cross-linguïstische intonationale pragmatiek, tweetaligheid, en sociofonetiek (vooral van het Engels en Grieks). De belangrijkste talen waarop haar onderzoek zich richt zijn Engels en Grieks, maar ze heeft ook gepubliceerd over en doet nog steeds onderzoek naar Koreaans, Pools en Romani (de taal van de Roma).

Over Amalia Arvaniti

Amalia Arvaniti (Larisa, Griekenland,1963), studeerde Franse taal en literatuur aan de universiteit van Athene, en behaalde haar M.Phil. in Taalkunde aan de University of Cambridge. In 1991 promoveerde ze aan diezelfde universiteit op onderzoek naar de fonetiek van het moderne Griekse ritme en de fonologische implicaties ervan.
Na haar promotie werkte mw. Arvaniti als docent taalkunde aan de University of Edinburgh; als onderzoeker aan een project over computerondersteund leren voor Grieks aan King’s College London, als gastdocent fonologie bij Cambridge University Engineering Department, als Research Fellow in Linguistics, Wolfson College, University of Oxford en als onderzoeker aan de University of Cyprus, Department of Foreign Languages and Literatures, English Section. Ze verbleef tien jaar in de Verenigde Staten, waar ze werkzaam was aan de UC San Diego, afdeling taalkunde.

Van laboratoriumfonologie tot intonatiemodellering

Amalia Arvaniti is een van de pioniers van de laboratoriumfonologie, waarbij met experimentele methodes de klankstructuren van talen onderzocht wordt. Haar onderzoek, dat op grote schaal is gepubliceerd en geciteerd, heeft cruciale inzichten opgeleverd in de productie, perceptie en structuur van intonatie en heeft ook laten zien dat de traditionele opvattingen over de aard van spraakritme en ritmische typologie niet kloppen. Een groot deel van haar onderzoek heeft bijgedragen aan onze kennis over Griekse fonetiek en fonologie en over aspecten van de Griekse dialectologie en sociolinguïstische variatie. Haar huidige onderzoek richt zich op intonatiemodellering, de pragmatiek van de intonatie, tweetalige productie en perceptie, en recente ontwikkelingen in Griekse diglossia.

Onderzoek bij Centre for Language Studies

In 2019 ontving ze een ERC Advanced subsidie ​​van € 2.500.000, voor het onderzoek: Speech Prosody in Interaction: The form and function of intonation in human communication. Op dit moment doet ze met een Leverhulme Major Research Fellowship onderzoek naar 'Politics and linguistic variety in a post-diglossic speech community'; onderzoek naar de geluidsstructuren van post-diglossisch Grieks en de voorbereiding van een gerelateerde monografie. Dankzij een Mohrmann-beurs zet ze dit onderzoek voort bij het Centre for Language Studies (CLS). Daarnaast zal Arvaniti onderzoek doen naar de sociolinguistische variatie in het Engels waar ook andere CLS-onderzoekers bij betrokken zijn.
Prof. Arvaniti zal bij het Department voor Moderne Talen en Culturen ook leiding gaan geven aan de groep Engelse taalkundigen en onderwijs gaan verzorgen op het gebied van Engelse fonetiek.

Meer weten? Neem contact op met

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.