Aura Timen benoemd tot hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde

Per 15 april 2022 is Aura Timen benoemd tot hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde aan het Radboudumc/de Radboud Universiteit. Daarnaast start ze op deze datum als afdelingshoofd Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Timen wil met haar ruime ervaring de lessen van de coronapandemie omzetten in onderzoeksvragen voor de betere zorg van morgen.

Aura Timen (Cluj-Napoca, Roemenië, 1966) studeerde Geneeskunde aan de VU. Tijdens haar specialisatie als arts infectieziektebestrijding schreef ze in 1999 een richtlijn over antrax, ook bekend als miltvuur. Voor deze toen nog onbekende ziekte bestond geen richtlijn in Nederland. In de bijlage schreef Timen een stuk over bioterrorisme. ‘Twee jaar later was de richtlijn opeens heel relevant en actueel,’ vertelt ze. ‘In die periode werden poederbrieven met miltvuur verstuurd en vielen in Amerika vijf doden.’

Aura Timen benoemd tot afdelingshoofd Eerstelijnsgeneeskunde

In Nederland kwam het gelukkig niet zo ver en is nooit antrax in poederbrieven gevonden, maar de richtlijn voor miltvuur was wel de opstap voor Timen naar een baan bij het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI), nu onderdeel van het RIVM. Daar werkte ze 21 jaar, waarvan 11 jaar als hoofd van het centrum. Ze hield zich bezig met vele uitbraken van infectieziekten, waaronder mazelen, ebola, SARS, Q-koorts en bof.

Duiding

In 2010 promoveerde Timen aan de Radboud Universiteit op haar proefschrift, getiteld 'Outbreak management: towards a model for the next crisis'. Timen: ‘Ik deed onderzoek naar de essentiële componenten van crisisbestrijding, op basis van analyses van recente crisissituaties in infectieziekten in Nederland en internationaal.’ In 2018 volgde de benoeming tot bijzonder hoogleraar Responses to Communicable Diseases in Global Health aan de VU in Amsterdam.

Landelijke bekendheid kreeg Timen vooral door haar grote rol tijdens de coronapandemie. Als hoofd LCI en wetenschappelijk secretaris van het Outbreak Management Team (januari 2011- februari 2022), was ze met name de afgelopen twee jaar bijzonder veel in de media te zien. Ze gaf regelmatig duiding aan besmettingscijfers en maatregelen en was vaak te gast bij talkshows. In 2020 stond Timen op nummer 17 in de Top 200 Invloedrijkste Nederlanders van de Volkskrant.

Unieke plek

Nu maakt Timen de overstap naar het Radboudumc, waar zij als hoogleraar en afdelingshoofd Eerstelijnsgeneeskunde aan de slag gaat. ‘Wat ik zo leuk vind aan deze afdeling, is dat alle expertisegebieden die relevant zijn in de zorg in de eerste en nulde lijn, hier samen komen,’ vertelt Timen. ‘Niet alleen huisartsengeneeskunde, maar ook ouderen- en langdurige zorg, geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking, volksgezondheid, verzekeringsgeneeskunde en bedrijfsgezondheidszorg. Dit is echt een unieke plek in Nederland.’

Als hoogleraar richt Timen zich op de dynamiek van volksgezondheidscrises en het effect van maatregelen op individuen, risicogroepen en populaties. Ze doet onderzoek vanuit een integratie van verschillende zorgperspectieven, met als doel: vroeg signaleren en gezondheidswinst boeken. Timen: ‘Ik zie deze integratie op drie niveaus. Ten eerste het microniveau, waarin het individu omringd is door een netwerk van zorgverleners en de sociale omgeving. Ten tweede het mesoniveau van de verschillende organisaties in de gezondheidszorg. En ten derde het macroniveau, waarin we in een internationaal perspectief werken aan gezondheidsaspecten over de grenzen heen.’

Timen brengt veel expertise naar het Radboudumc en heeft een belangrijke rol in verschillende nationale en internationale netwerken. Ze neemt deel aan vele (inter)nationale onderzoeken en leidde  tussen 2017 en 2022 het WHO Collaborating Centre for Infectious Disease Preparedness and IHR monitoring and response. Op basis van al haar ervaring zal ze haar visie verder uitrollen. Timen: ‘Vanuit de overtuiging dat volksgezondheid niet ophoudt daar waar de zorg begint, wil ik de lessen van de coronacrisis omzetten in onderzoeksvragen voor de betere zorg van morgen.’

Meer weten? Neem contact op met

Contactinformatie

Thema
Zorg & Gezondheid