Badri Krishnan benoemd tot hoogleraar Fundamentele natuurkunde van sterke zwaartekracht

Met ingang van 1 april 2021 is Badri Krishnan benoemd tot hoogleraar Fundamentele natuurkunde van sterke zwaartekracht aan de Radboud Universiteit.

Vanaf het moment dat zwaartekrachtsgolven afkomstig van twee versmeltende zwarte gaten voor het eerst werden waargenomen in 2015 en met de metingen die daarop volgden, is een nieuw tijdperk aangebroken in het onderzoek naar zwaartekracht. Toekomstige gevoeligere zwaartekrachtsgolfdetectoren zullen ons in staat stellen om deze signalen met grotere precisie te meten, andere zwaartekrachtsgolfbronnen te ontdekken en zelfs misschien tekenen van quantumzwaartekracht te vinden.

Krishnan wil de waarnemingen van zwaartekrachtsgolven benutten om nieuwe eigenschappen van zwarte gaten en neutronensterren te ontdekken. Ook wil hij een aantal van de diepste voorspellingen van Einsteins zwaartekrachtstheorie samenbrengen met de waarnemingen.

Over Badri Krishnan

Badri Krishnan (Delhi, India, 1974) behaalde in 1997 zijn Masterdiploma in de Natuurkunde aan het Indian Institute of Technology in Kanpur (India). Hij rondde in 2002 zijn promotieonderzoek af aan Pennsylvania State University (Verenigde Staten) met zijn proefschrift over wiskundige en numerieke studies van zwarte gaten. Zijn werk toonde precies aan hoe zwarte gaten in ons heelal groeien wanneer ze materie, energie en straling absorberen. Verder toonde hij met zijn werk aan hoe de natuurkundige parameters van een zwart gat berekend kunnen worden in numerieke studies, wat een verrassend ingewikkelde vraag blijkt te zijn in de zwaartekracht.

Hiervoor was hij senior wetenschapper aan het Max-Planck-Institute for Gravitational Physics (Albert Einstein Institute) in Hannover, Duitsland. Daar leidde hij een onderzoeksgroep met postdocs en studenten die aan de verschillende aspecten van waarnemings-, numerieke en theoretische zwaartekracht werkten.

Meer weten? Neem contact op met: