Bé Breij wordt Dean Radboud Academy

Het college van bestuur van de Radboud Universiteit benoemt Bé Breij per 1 april a.s. tot Dean Radboud Academy. Bé Breij is hoogleraar Antieke Retorica bij de Faculteit der Letteren. Tevens is zij directeur van Peitho, het kenniscentrum van de Radboud Universiteit voor iedereen die meer wil weten over retorica en overtuiging.

Rector Han van Krieken: ‘De Radboud Universiteit heeft op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen veel ambitie én potentie en laat dat aan de buitenwereld zien via programma’s van Radboud Academy. Het onderscheidende kenmerk van het Leven lang ontwikkelen-aanbod is dat het wetenschappelijk onderbouwd is en tegelijkertijd aansluit bij de behoefte van de lerende. Het gaat zowel om verdieping binnen het eigen vakgebied als om verbreding naar andere interessegebieden, binnen en buiten het werk. Met Bé Breij hebben we een Dean die staat voor het wetenschappelijk niveau en die mede zorgt voor de verbinding met andere partijen.’

Bijdragen aan de lerende samenleving

Bé Breij wordt Dean Radboud Academy

Breij: ‘Leren stopt niet na een diploma. Daarom ontwikkelt Radboud Academy een passend aanbod aan vervolgonderwijs voor professionals en breed geïnteresseerden met een wo- of hbo-opleiding. Want wie wil zich vandaag de dag niet blijven ontwikkelen en bijscholen? Je krijgt er inzicht, overzicht, zelfvertrouwen, inspiratie en plezier voor terug. Het past bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid en het emancipatoire karakter van de Radboud Universiteit om daaraan bij te dragen.’

Interdisciplinaire aanpak

Radboud Academy biedt innovatief vervolgonderwijs dat is gefundeerd op de meest actuele wetenschappelijke kennis die ontstaat vanuit maatschappelijke vragen, persoonlijke ambitie en/of nieuwsgierigheid. Bé Breij: ‘Veel van de grote vraagstukken van deze tijd, zoals pandemieën, klimaatproblematiek, ongelijkheid, onzekerheid, vragen om een inter- of multidisciplinaire benadering. Geen instelling is zo geschikt om kennis en vaardigheden op academisch niveau in onderlinge samenwerking aan te reiken – en daarvan zelf op haar beurt weer te leren – als een universiteit. Daaraan draag ik graag bij.’

Strategische en inhoudelijke rol

Als academisch leider van Radboud Academy staat Breij garant voor het wetenschappelijk niveau van het onderwijsaanbod en zorgt zij voor de verbinding met diverse partijen. Andere kennisinstellingen, bedrijven en overheden kunnen de Radboud Universiteit zien als een Leven-Lang-Ontwikkelen-organisatie die kennis aanreikt voor de ontwikkelingen van vandaag en morgen. Met de programmadirecteur Liesbet Korebrits voorop zal Radboud Academy samen met de faculteiten, het Radboudumc en andere stakeholders nieuw interdisciplinair onderwijs ontwikkelen.’

Breij sluit af: ‘Als student dacht ik: als ik afgestudeerd ben, ben ik klaar. In mijn werkzame leven heb ik ervaren: ik ben nooit klaar met leren, en dat is nu precies wat mijn werk mooi en inspirerend maakt. Die ervaring gun ik iedereen!’

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.