KLM-vliegtuigen op Schiphol
KLM-vliegtuigen op Schiphol

Bescherming van mensenrechten dwingt onherroepelijk tot krimp van Schiphol, aldus Henri de Waele en Jasper Krommendijk

In een nieuwe uitgave van het Nederlands Juristenblad bespreken Henri de Waele en Jasper Krommendijk een zaak bij de Hoge Raad. Een aantal grote luchtvaartmaatschappijen willen de mogelijke krimp van het aantal vluchten op Schiphol aanvechten. Wanneer zij in het gelijk gesteld worden, wordt er te weinig aandacht besteed aan de bescherming van de mensenrechten van omwonenden, betogen De Waele en Krommendijk.

De afgelopen tijd zijn er meerdere rechtszaken aangespannen tegen de luchthaven Schiphol. Eén hiervan is momenteel aanhangig bij de Hoge Raad. In deze zaak vechten een aantal grote luchtvaartmaatschappijen kabinetsplannen aan om het aantal toegestane vluchten op de luchthaven aanzienlijk te doen krimpen. Onlangs verscheen de conclusie van Advocaat-Generaal Drijber, die partij kiest voor de eisers. In het jongste nummer van het Nederlands Juristenblad betogen Henri de Waele, hoogleraar Internationaal en Europees recht, en Jasper Krommendijk, hoogleraar Rechten van de mens, dat in die conclusie te beperkte aandacht wordt besteed aan de bescherming van de mensenrechten van omwonenden, zoals vastgelegd in het EU-recht en het EVRM. Naar hun mening zou de weging van belangen zodanig moeten uitvallen dat de krimpplannen alsnog doorgang kunnen vinden. Indien de Hoge Raad twijfel houdt over de juiste uitkomst, adviseren zij prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie in Luxemburg. “De problematiek is er belangrijk genoeg voor”, besluiten zij hun stuk.

Lees de volledige bijdrage direct via InView of bekijk de website van het Nederlands Juristenblad.
 

Henri de Waele en Jasper Krommendijk, ‘Beoogde krimp Schiphol: Bescherming van mensenrechten gaat voor op procedureverplichtingen’, Nederlands Juristenblad 2024, p. 1212-1213