Bestuur Faculteit der Rechtsgeleerdheid spreekt steun uit aan getroffenen aardbeving Marokko

Het bestuur van de rechtenfaculteit is geraakt door het leed dat de aardbeving in Marokko heeft veroorzaakt.

De gedachten van het bestuur gaan uit naar alle direct of indirect betrokkenen, zowel in Marokko als in Nederland. Rampen zoals deze, en eerder die in Turkije en Syrië, kunnen een grote impact hebben op studenten en medewerkers met geliefden in het rampgebied. Wij hopen dat betrokkenen steun vinden in onze academische gemeenschap.

Bijeenkomst  Studentenkerk

Op donderdag 14 september om 12.30 uur organiseert de Studentenkerk op verzoek van het college van bestuur een lunchbijeenkomst om hierover met elkaar in gesprek te gaan. De bijeenkomst vindt plaats in de Studentenkerk Erasmuslaan 9a. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

Wil je eerder in gesprek of heb je praktische vragen over je opleiding of werk, dan kun je uiteraard al contact opnemen met je studieadviseur of leidinggevende. 

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Rechtsgeleerdheid