Bosonderhoud Erasmuslaan
Bosonderhoud Erasmuslaan

Bosonderhoud voor meer biodiversiteit op de campus

Het bos tussen het Spinozapad en de Erasmuslaan krijgt groot onderhoud in de periode april-mei. Voor een gezond en biodivers bosgebied op de campus is dunning van dit bos noodzakelijk. Daarmee ontstaat ruimte voor andere soorten en het brengt meer variatie in de structuur van het bos. De kans op meer diversiteit neemt toe en het blijft een mooi en veilig bos voor bezoekers.

De inventarisatie van te kappen bomen is zorgvuldig uitgevoerd. Vlak voor de daadwerkelijke kap is er nog een laatste check op eventuele aanwezigheid van broedende vogels of andere nesten. Indien deze worden aangetroffen zal de kap van deze boom/bomen worden uitgesteld.

Inheemse soorten blijven

Om de structuurvariatie te vergroten zal de intensiteit van de dunning van plaats tot plaats verschillen. Nergens worden zoveel bomen weggenomen dat gaten ontstaan in de kronenlaag, het scherm blijft intact. Hoewel de werkzaamheden misschien tegenstrijdig lijken met biodiversiteit, dragen ze juist bij aan een gevarieerder ecosysteem. Er komt meer ruimte en licht in het bos en dat is goed voor natuurlijke verjonging en de opkomst van nieuwe soorten in de struik- en kruidenlaag.

Tijdens de dunning worden voornamelijk uitheemse boomsoorten gekapt. Het bevorderen van de inheemse soorten draagt immers bij aan de vergroting van de biodiversiteit en voorkomt de dreigende overhand van uitheemse soorten. Het gaat op deze locatie specifiek om de uitheemse soorten Amerikaanse eik (Quercus rubra), tamme kastanje (Castanea sativa), gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), Noorse esdoorn (Acer platanoides) en fijnspar (Picea abies).

Ook de zogenaamde laagdunning is gericht op de inheemse soorten. Door de plaatselijke dominantie van de rododendron te doorbreken krijgen ook andere struiken en kruiden de kans zich te ontwikkelen in het bos.

Veiligheid

Dode bomen zijn  waardevol voor veel soorten kleine bosbewoners maar ze vormen tegelijkertijd een veiligheidsrisico voor de studenten, medewerkers en bezoekers die dagelijks in het bos wandelen. Bij harde wind of storm kunnen zieke of dode bomen omwaaien en gevaarlijke situaties veroorzaken. Er zal echter voldoende dood hout in het bos blijven liggen voor het bodemleven. Het verwijderen van zieke bomen zorgt ervoor dat de rest van het bos gezond blijft en beter bestand is tegen toekomstige plagen en ziekten.

Met dit bosonderhoud krijgt de ontwikkeling van biodiversiteit meer kans en blijft het bos een aantrekkelijk en veilig wandelgebied voor iedereen.

 

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Campus & Facilities
Thema
Duurzaamheid