Brede dialoog over racisme en discriminatie op de campus

Het college van bestuur van de Radboud Universiteit organiseert komend academisch jaar een brede dialoog over racisme, discriminatie en diversiteit op de campus van de Radboud Universiteit. Op basis van een gedegen uitwisseling van kennis, visies en standpunten met medewerkers, studenten en externe deskundigen kan het diversiteitsbeleid van de universiteit verder vorm krijgen. Een veelheid aan onderwerpen zal daarbij aan bod komen, waaronder bijvoorbeeld ook de naamgeving van gebouwen op de campus.

De wereldwijde antiracismeprotesten van de afgelopen periode hebben veel los gemaakt. Ook op de (deels virtuele) Radboudcampus wordt via social media, mails, columns en op platforms als Voxnieuws informatie uitgewisseld en gediscussieerd over dit thema; ook in gesprekken tussen het college van bestuur en studenten. Recent stuurden studente Sarah Boulehoual en medewerker Ross Kang beiden via Voxweb een open brief aan het college van bestuur.

Stuurgroep en Programmamanager Inclusie

Om de dialoog over racisme, discriminatie en diversiteit vorm te geven komt er een universiteitsbrede stuurgroep. De coördinatie daarvan ligt bij een programmamanager inclusie die op 1 september in dienst treedt. Bij de programmamanager inclusie wordt ook een meldpunt voor klachten op het gebied van racisme en discriminatie ondergebracht, zodat daar beter zicht op komt.

Opdracht

‘De Radboud Universiteit spreekt zich expliciet uit tegen racisme en discriminatie. Voor racisme en discriminatie is geen plaats op onze campus. Voor het gesprek over wat dit betekent voor ons onderwijs, onderzoek en onze campus is juist wel plek op onze campus. Onze geschiedenis kunnen we niet uitwissen. In een indrukwekkend interview in Buitenhof zei mensenrechtenactiviste en bestuurslid van ons stichtingsbestuur Lilian Gonçalves-Ho Kang You hier onlangs het volgende over in de context van ons slavernijverleden. “Dat alles weg zou moeten dat helpt niet, daarmee verdwijnt de geschiedenis niet. Maar, het betekent ook niet dat alles zo moet blijven als het is…”
'Hier hebben we als universiteit een opdracht’, aldus collegevoorzitter Daniël Wigboldus. ‘De Radboud Universiteit wil bijdragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Wij willen van betekenis zijn. Dat doen we via onderwijs, onderzoek en het delen van onze kennis.’

Vertrouwenspersoon

Medewerkers en studenten die onverhoopt met ongewenst gedrag te maken krijgen kunnen niet alleen terecht bij andere studenten, collega’s, mentoren, of leidinggevenden maar ook bij een vertrouwenspersoon.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.