Affiche CDA Hanja Maij-Weggen
Affiche CDA Hanja Maij-Weggen

Brusselse verhalen: Hanja Maij-Weggen, de langstzittende Nederlandse Europarlementariër

Affiche CDA verkiezingen Europees Parlement 1999. Collectie DNPP.

Op donderdag 6 juni mogen we naar de stembus om onze stem uit te brengen voor het Europees Parlement. De komende weken zullen we een aantal interessante artikelen rond dit thema onder de aandacht brengen in de rubriek ‘Europa, best belangrijk’.

Na 9 juni zullen weer vele nieuwe Europarlementariërs hun opwachting maken. Of dat voor een of meerdere periodes zal zijn is de vraag, maar er zullen er weinig zijn die het bijna twintig jaar durende lidmaatschap van Hanja Maij-Weggen zullen evenaren. Zij was van 1979 tot 1989 en van 1994 tot 2003 lid van het Europees Parlement namens het CDA.

In het boek Brusselse verhalen (Boom, 2013) gaan verschillende Nederlandse (oud-) Europarlementariërs in op hun tijd in ‘Brussel’. Wat bewoog hen zich kandidaat te stellen, wat wisten ze te bereiken en wat lukte er niet? Maij-Weggen is een van degenen die haar ervaringen deelde. In het Europees Parlement sprak zij zich onder andere uit voor Europese regelgeving op het gebied van gelijke behandeling van man en vrouw:

Hanja Maij-Weggen: Minister Ruding, destijds minister van Financiën, beklaagde zich in een spreekbeurt voor het CDA in Brabant dat ‘mijn’ acties voor een gelijke behandeling in bijvoorbeeld de sociale zekerheid hem ‘minstens vijf miljard gulden zouden kosten’. Mijn publieke reactie daarop was: ‘Dan weten vrouwen precies wat ze per jaar tekortkomen.’ Die reactie sloeg in als een bom en stond de volgende dag in chocoladeletters op de voorpagina van alle ochtendkranten. Daarin werd ik gesteund, en niet minister Ruding.

Lees het hele interview van Hilde Reiding en Leon van Damme met Hanja Maij-Weggen in Brusselse verhalen, met interviews met o.m. Hedy d’Ancona, Joost Lagendijk en Jeanine Hennis-Plasschaert.

Contactinformatie