Burgemeester wijst plek aan voor demonstreren op de campus Radboud Universiteit

Gaza/pro-Palestina-demonstraties op de campus van de Radboud Universiteit mogen alléén nog plaatsvinden op een door de burgemeester aangewezen plek, naast het Elinor Ostromgebouw, op locatie P7a. De burgemeester van Nijmegen heeft dit besluit genomen op grond van de Wet Openbare Manifestaties. 

Eerder kondigde Situating Palestine aan dat Mohammed Khatib op maandag 10 juni zou spreken op het tentenkamp van de demonstranten. Vanwege de link met dit voormalige tentenkamp is deze bijeenkomst nu dus ook op de aangewezen plek (P7a).

De Radboud Universiteit verwacht van alle bezoekers van de campus dat ze zich respectvol opstellen. Uitingen van seksisme, racisme, discriminatie of (fysieke) bedreigingen zijn voor de Radboud Universiteit onaanvaardbaar.  

Voor bijeenkomsten en demonstraties gelden daarnaast de volgende regels voor een veilig en rustig verloop voor iedereen:

  • Organisatoren van bijeenkomsten zijn verantwoordelijk voor het ordentelijk verloop conform regels en uitgangspunten, en zien hierop toe. 
  • Gezichtsbedekking in de gebouwen of op de terreinen van de Radboud Universiteit is niet toegestaan. 
  • Aanwezigen op campus kunnen, door de daartoe bevoegde personen, verzocht worden tot het verstrekken van identificatie. Onder identificatie wordt verstaan de campuskaart van de Radboud Universiteit dan wel een wettelijk erkend identiteitsbewijs. 
  • Aan personen of groepen die zich niet houden aan voorschriften van het college van bestuur betreffende de goede gang van zaken in de gebouwen of op de terreinen kan de toegang tot die gebouwen of terreinen geheel of gedeeltelijk ontzegd worden.
  • In geval van vernieling en aangebrachte schade doet de Radboud Universiteit standaard aangifte.