C. L. Crouch benoemd tot hoogleraar Hebreeuwse Bijbel/Oude Testament en Antiek Jodendom

Met ingang van 1 augustus 2021 is C. L. Crouch benoemd tot hoogleraar Hebreeuwse Bijbel/Oude Testament en Antiek Jodendom aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FFTR) van de Radboud Universiteit.

Het onderzoek van Crouch bevindt zich op het snijvlak van ethiek, theologie en gemeenschapsidentiteit, met een historische focus op de sociale en intellectuele wereld van het oude Israël en het oude Nabije Oosten en een hedendaagse focus op de relevantie van de Hebreeuwse Bijbel voor ethiek en sociale rechtvaardigheid.

In haar huidige project houdt ze zich bezig met traumastudies, sociaalwetenschappelijk onderzoek naar onvrijwillige migratie, en postkoloniale theorie om de gevolgen van de Babylonische ballingschap op de Israëlitische en Judese identiteit te begrijpen, waarbij ze speciale aandacht besteedt aan de profetische Bijbelboeken Jeremia en Ezechiël. Daarnaast werkt ze aan een inleiding op Jesaja en een commentaar op Amos.

Over C.L. Crouch

C. L. Crouch benoemd tot hoogleraar Hebreeuwse Bijbel/Oude Testament en Antiek Jodendom
Crouch studeerde Religiestudies (BA, Scripps) en Theologie (PGDip, MPhil, Oxford) voordat ze aan de Universiteit van Oxford promoveerde op haar proefschrift War and Ethics in the Ancient Near East: Military Violence in Light of Cosmology and History. Ze was eerst docent en vervolgens universitair hoofddocent Hebreeuwse Bijbel aan de Universiteit van Nottingham (2011-2018), waar ze ook haar onderwijsbevoegdheid behaalde. Sinds 2018 bekleedt ze de David Allan Hubbard-leerstoel over het Oude Testament aan het Fuller Theological Seminary. Daarnaast werkt ze als onderzoeker bij het Department of Old Testament and Hebrew Scriptures aan de Universiteit van Pretoria.

Ze is auteur en redacteur van meerdere boeken, waaronder War and Ethics in the Ancient Near East (de Gruyter, 2009), Israel and the Assyrians (Society of Biblical Literature, 2014), The Making of Israel (Brill, 2014), Israel and Judah Redefined (Cambridge University Press, 2021) en, in samenwerking met J.M. Hutton, Translating Empire (Mohr Siebeck, 2019).

Daarnaast zit ze in de redactieraad van verschillende tijdschriften en boekenreeksen, waaronder Ancient Near East Monographs (Society of Biblical Literature), Old Testament Library (Westminster John Knox), Hebrew Bible and Ancient Israel (Mohr Siebeck) en Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft (de Gruyter). In 2017 ontving ze de David Noel Freedman Award for Excellence and Creativity in Hebrew Bible Scholarship (Society of Biblical Literature). Ook heeft ze beurzen ontvangen van het Gonville and Caius College, Cambridge; St John’s College, Oxford; de Universiteit van Göttingen; Fitzwilliam College, Cambridge en Keble College, Oxford.

Meer weten? Neem dan contact op met: