Call voor kleinschalige verbetering/innovatie van jouw onderwijs

Hoe leuk zou het zijn om tijd te hebben om je ideeën voor een verbetering of innovatie in je cursus uit te werken? Dien voor 25 oktober 2023 een aanvraag in voor extra tijd of assistentie.

Per voorstel kun je 80 uur studentassistentie of docenttijd aanvragen (in geval van grotere complexiteit van de innovatie tot 120 uur en in geval van meerdere aanvragen tot maximaal 160 uur). De uren kunnen gebruikt worden door staf om de verbetering of innovatie te ontwikkelen (structurele uren voor het implementeren van de innovatie tijdens de cursus vallen buiten deze call).

In eerdere innovatierondes zijn tussen 67% en 100% van de ingediende voorstellen gehonoreerd. Er is dus een reële kans dat je aanvraag loont. Weet dat er hierna nog één call zal uitgaan begin 2024, dus als je ideeën hebt om te innoveren je na deze ronde nog één mogelijkheid hebt om deze uren aan te vragen.

Thema’s om op te focussen

Deze innovatiemiddelen zijn beschikbaar vanuit de Onderwijskwaliteitsmiddelen en zijn bedoeld om verbetering in en innovatie van leren en doceren in Sociale Wetenschappen te boosten. Daarom moet je voorstel binnen een of meerdere van onderstaande thema’s vallen:

  • Meer variatie bieden in werkvormen
  • Versterken van samenwerkend leren en samenwerking in studententeams
  • (Her)ontwikkelen van uitdagend werkgroeponderwijs of (werkgroep)opdrachten
  • Versterken van zelfsturing en autonomie van studenten
  • Cursusontwerp baseren op blended learning
  • Formatief handelen ontwikkelen en inbedden in je cursus.

Voorstellen zijn ontvankelijk, als (1) de opleidingsdirecteur het plan ondersteunt, (2) je uitlegt hoe en wanneer studenten betrokken zijn in de ontwikkeling en evaluatie van het plan en (3) good practices en lessons learned na afloop gedeeld worden met collega-docenten in de faculteit. Voorrang zal worden gegeven aan cursussen en medewerkers die in vorige rondes nog geen uren toegekend hebben gekregen, maar alle voorstellen die voldoen aan bovenstaande punten zullen in behandeling worden genomen.

Disseminatie

Aanvragers die uren toegekend hebben gekregen hebben een verantwoordelijkheid om de resultaten van het project te delen met collega’s en andere geïnteresseerden binnen de faculteit. Als het project is afgerond, zullen we contact met je opnemen om de mogelijkheden hiervoor te bespreken en je hierbij te helpen. Denk hierbij o.a. aan:

  • Live sessie: TIP support sessie, docenten lunch meeting of andere live meeting
  • Fact sheet of infographic over het ontwerp en de implementatie van de cursus: deze zal gedeeld worden via de FSW Docenten omgeving in Brightspace en via de gebruikelijke communicatiekanalen van de faculteit
  • Interview: deze zal gedeeld worden via de FSW Docenten omgeving in Brightspace en via de gebruikelijke communicatiekanalen van de faculteit

Procedure

Vul svp onderstaand format (in Nederlands of Engels) in en stuur het voor 25 oktober 2023 naar Mariska Kleemans, mariska.kleemans [at] ru.nl (mariska[dot]kleemans[at]ru[dot]nl)

Format

Voor vragen en advies over het voorstel kun je contact opnemen met het TIP, tip.fsw [at] ru.nl (tip[dot]fsw[at]ru[dot]nl)

Volgende call voor innovatie

De volgende en mogelijk laatste call is voorjaar 2024.

Contactinformatie