Campus Nijmegen moet verkeersveiliger, autoluw en groener worden

Het autoverkeer van en naar de campus Heijendaal van de Radboud Universiteit, het Radboudumc, het Technovium en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) moet de komende jaren met 20 procent afnemen. Ook komt er meer ruimte voor groen. Op deze wijze willen onderwijsinstellingen, ziekenhuis, overheden, studenten en vervoerders de campus en omgeving - ook na de coronacrisis - duurzaam bereikbaar houden  en de verkeersveiligheid verbeteren. Dagelijks reizen zo’n 50.000 studenten, 17.000 medewerkers en 5000 polikliniekbezoekers van en naar de campus.

Campus Nijmegen moet verkeersveiliger, autoluw en groener worden

Een samenwerkingsverband van Radboud Universiteit, Radboudumc, HAN, ROC Nijmegen, studentenvakbond AKKU, gemeente Nijmegen, provincie Gelderland, provincie Limburg, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,  Arriva, Breng en NS heeft in het Meerjarenprogramma Duurzaam Bereikbaar Heijendaal 2019-2023 al vastgelegd wat de ambities zijn voor mobiliteit op de campus. De verschillende besturen hebben deze maand akkoord gegeven op de start van de voorbereidingen. De focus ligt op een groene, autoluwe campus waar voetgangers, fietsers en OV de boventoon voeren en autoverkeer enerzijds wordt beperkt en anderzijds schoner wordt.  Een ander belangrijk onderdeel is het aanpakken van bestaande verkeersknelpunten. Uitgangspunt is dat maatregelen rekening houden met de (woon)omgeving  in het gebied en het verkeersbeleid in de rest van de stad.

Onderwijsinstellingen op de campus, Radboudumc en gemeente gaan in de komende maanden met buurtbewoners, vervoerders en omgeving in gesprek over de invulling en verdere uitwerking van de plannen.

Duurzaam bereikbaar

Het streven is dat de verkeersstromen op de campus in 2030 CO2-neutraal zijn. Fietsen, lopen en OV-gebruik is straks de norm. Dat zal zichtbaar zijn in de inrichting van de ruimte en zo ontstaat ook meer ruimte voor groen en ontmoeting. Eén van de manieren om dit te bereiken is de verbetering van het drukke station Heyendaal waar de komende jaren zo’n 13 miljoen euro wordt geïnvesteerd in onder meer ruimere perrons en betere verbindingen met de campus.

Verkeersknelpunten en mobiliteitsbeleid

De campus is een groot verkeersknooppunt in Nijmegen. Tienduizenden reizigers komen hier dagelijks bij elkaar. Het meer uit elkaar trekken van die stromen is van groot belang voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van Heijendaal, maar ook voor het verkeer in de stad. Om de druk op de bestaande routes te verminderen, kozen de universiteit,  de hogeschool en het ROC al eerder voor verschillende aanvangstijden waardoor studenten en medewerkers  niet allemaal tegelijk op pad moeten. Daar komt nu extra mobiliteitsbeleid van de campusinstellingen bij in combinatie met fysieke maatregelen op drukke locaties die al langer in beeld zijn om aan te pakken. De belangrijkste voornemens zijn:

  • De gezamenlijke campusinstellingen maken een plan om het autogebruik naar de campus met 20 procent te verminderen. Er liggen kansen om bijvoorbeeld de overstap te maken naar de (elektrische) fiets. De helft van alle medewerkers woont binnen een straal van 15 kilometer van de campus. Een andere mogelijkheid is het toepassen van flexibele parkeertarieven. Ook thuiswerken krijgt extra aandacht.
  • De St. Annastraat wordt volgens het plan de hoofdautoroute naar de campus.
  • Om de zeer drukke rotonde bij de Erasmuslaan-Heyendaalseweg te ontlasten, worden volgens het plan de Erasmuslaan en de Heyendaalseweg autoluw (op het deel dat over het campusterrein loopt) met voetgangers, fietsers en OV als hoofdgebruikers. Bestemmingsverkeer voor Brakkenstein rijdt dan via de St. Annastraat en de Groesbeekseweg. De verkeersveiligheid van drukke rotondes en kruisingen bij bijvoorbeeld de Heyendaalseweg, de Kapittelweg, Houtlaan en Philips van Leydenlaan moet daardoor worden vergroot.
  • Automobilisten die naar de parkeervoorzieningen aan de oostzijde van de universiteit willen, rijden niet meer door het campusgebied. Zij worden buitenom omgeleid via de Driehuizerweg. Die weg kan volgens het plan niet meer gebruikt worden als doorgaande route, maar leidt alleen nog maar naar de parkeervoorzieningen en is toegankelijk voor bestemmingsverkeer. De parkeergarages aan de zuidkant van de universiteit (Grotius, Spinoza) en van het ziekenhuis blijven bereikbaar vanaf de St. Annastraat. De parkeergarage van de HAN blijft bereikbaar vanaf de Kapittelweg
  • De St. Annastraat, de Groesbeekseweg, Houtlaan en de Groenewoudseweg worden drukker. Deze routes kunnen die toename aan, onder meer door de maatregelen die de campuspartners nemen om autogebruik terug te dringen en overbelasting op spitstijden terug te brengen.

Het plan zorgt voor een vermindering van de verkeersdruk,  een afname van het aantal verkeersknelpunten en een verbetering van de verkeersveiligheid. Het uitgangspunt is dat aanpassingen niet leiden tot een verschuiving van problemen en het ontstaan van  nieuwe knelpunten. De campuspartners en de gemeente nemen maatregelen om die verandering van routes in goede banen te leiden.

Bereikbaarheid omgeving

De plannen voor een autoluwe, groene en verkeersveilige campus sluiten aan bij de maatregelen die Nijmegen neemt om de stad voor de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden. De auto blijft een belangrijk onderdeel van het verkeer, maar de snel groeiende stad heeft geen ruimte om het alsmaar toenemende autoverkeer meer ruimte te bieden. Daarom werkt de gemeente samen met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen aan andere manieren om door de stad te reizen. Zeker op de kortere afstanden (tot 15 kilometer) kiezen nog veel mensen automatisch voor de auto. Door snelle, veilige verbindingen voor fiets en OV en betere voorzieningen in en rond de stad, zoals moderne fietsenstallingen en transferia, moet die keuze minder vanzelfsprekend worden. Deze noodzakelijke verandering draagt bovendien bij aan de leefbaarheid, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en gezondheid van Nijmegenaren.