Caroline Essers bij ondertekening Code Stimuleren Vrouwelijk Ondernemerschap

Caroline Essers, universitair hoofddocent Strategisch Personeelsmanagement met specialisatie ondernemerschap, was aanwezig op 12 december 2023 op het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam voor een feestelijke bijeenkomst waar een belangrijke code, de zogenaamde Code-V ter stimulering van vrouwelijk ondernemerschap, werd ondertekend door een verscheidenheid aan invloedrijke partijen. Essers is namelijk academisch lid van de voorbereidende werkgroep van Code-V en het publiek-private convenant 'Stimuleren Vrouwelijk Ondernemerschap' wat de komende drie jaar hiermee verder gaat.

Portret Caroline Essers

De afgelopen periode heeft een publiek-private werkgroep met vertegenwoordigers van banken, overheid, netwerkorganisaties, vrouwelijke ondernemers en academici, waaronder Essers, hard gewerkt aan het opstellen van de Code Stimuleren Vrouwelijk Ondernemerschap. Deze Code is geïnitieerd en geleid door Chantal Korteweg (Director Inclusive Financing ABN/AMRO en vrouwenvertegenwoordiger bij de VN voor Nederland) en vormt een verbintenis om de groei van ondernemingen van vrouwen in Nederland te ondersteunen en te versnellen. Zo krijgen vrouwelijke ondernemers bijvoorbeeld betere toegang tot financiering en kennis. Bovendien wordt op deze manier het maatschappelijk bewustzijn over de huidige (financiële) ongelijkheid tussen vrouwelijke en mannelijke ondernemers vergroot en neemt het ongelijk(waardig)heid en drempels weg. Dit leidt uiteindelijk tot een divers en inclusiever zakelijk ecosysteem, meer innovatie, meer vrouwelijke ondernemers met schaalbare ondernemingen én internationale expansie.

Bij deze belangrijke bijeenkomst waren ook Robert Swaak (CEO ABN/AMRO) en Sandor Gaastra (secretaris-generaal bij MinEZ) aanwezig. Daarnaast sloten Mariëtte Hamer (onafhankelijk regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedag en seksueel geweld), Anne-Marie Jorritsma (voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen) en Medy van der Laan (voorzitter Verenging Nederlandse Banken) bij de bijeenkomst aan. Zij hebben in een panel gepraat over het belang van de code en reageerden op ‘snapshots’ vanuit onderzoek van onder andere Essers. Alle aanwezigen onderschreven de gemaakte afspraken van Code-V en zij zetten zich volledig in voor alle vrouwelijke entrepreneurs.

Contactinformatie

Gaat over persoon
dr. C. Essers (Caroline)