Charlotte Vrendenbarg
Charlotte Vrendenbarg

Charlotte Vrendenbarg benoemd tot hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder Intellectueel Eigendomsrecht

Charlotte Vrendenbarg wordt per 1 september 2023 benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit met als leeropdracht Burgerlijk recht, in het bijzonder Intellectueel Eigendomsrecht.

Het onderzoek van Charlotte Vrendenbarg is gericht op de volle breedte van het intellectueel eigendomsrecht (IE). In haar publicaties zoekt zij de verbinding tussen het intellectueel eigendomsrecht en andere rechtsgebieden, waaronder het EU-recht, het algemeen vermogensrecht en het burgerlijk procesrecht. In haar functie als hoogleraar zal zij tevens onderzoek verrichten op het terrein van intellectueel eigendomsrecht en duurzaamheid, waarbij zij zich zal richten op de vraag op welke wijze dit kan bijdragen aan de transitie naar een duurzame, circulaire economie.

Over Charlotte Vrendenbarg

Charlotte Vrendenbarg (1981, Tilburg) studeerde Nederlands recht, afstudeerrichting Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Na bijna vijf jaar te hebben gewerkt als advocaat in de IE- en algemene procespraktijk in Amsterdam, keerde zij in 2011 terug naar Leiden voor een promotieonderzoek naar de proceskostenveroordeling in IE-zaken.

In dit kader heeft zij onder meer onderzoek verricht naar de invloed van EU-recht op nationaal procesrecht en naar de effecten van veranderingen in het procesrecht op het gedrag van actoren in de IE-praktijk. Ook heeft zij de vraag onderzocht, in hoeverre het IE-procesrecht een inspiratiebron kan zijn voor het brede burgerlijk procesrecht. Daarop volgden verschillende publicaties op de grens van IE en burgerlijk procesrecht, waarvan er één werd bekroond met de Facultaire Meijersprijs voor beste publicatie van het jaar 2021-2022 in het Leidse onderzoeksprogramma Coherent Privaatrecht.   

Na de afronding van haar proefschrift in 2017 is Charlotte ruim vijf jaar aan de Universiteit Leiden verbonden geweest als universitair docent. Sinds 2022 is zij tevens rechter-plaatsvervanger bij sectie IE van de rechtbank Den Haag. Charlotte is onder meer redacteur van Intellectuele Eigendom & Reclamerecht (IER) en auteur van het onderdeel Wet bescherming bedrijfsgeheimen in Kluwer’s Tekst & Commentaar. Charlotte verzorgt regelmatig (PAO) cursussen en bekleedt diverse bestuursfuncties, zowel binnen als buiten de universiteit.

Contactinformatie

Thema
Recht