Christine Mohrmann Stipendium uitgereikt aan tien vrouwelijke promovendi

Tien vrouwelijke promovendi van de Radboud Universiteit ontvangen maandag 28 maart een Christine Mohrmann Stipendium. Doel van het stipendium is de onderzoeksters aan te moedigen hun wetenschappelijke loopbaan na de voltooiing van hun proefschrift voort te zetten. Het stipendium stelt hen in de gelegenheid om bijvoorbeeld een periode door te brengen aan een andere, bij voorkeur buitenlandse, universiteit. De stipendia bedragen 5.000 euro per persoon.

De laureaten zijn: Lena Richter, Carlijn Cober, Indra Römgens, Anouk Tosserams, Mariska Schröder, Renske Vroom, Helena Cockx, Maartje Kouwenberg, Sanne Tamboer en Pam ten Broeke.

 

Christine Mohrmann Stipendium voor tien vrouwelijke promovendi

Foto (van links naar rechts): Indra Römgens, Pam ten Broeke, Carlijn Cober, Lena Richter, Maartje Kouwenberg, Renske Vroom, Helena Cokx & Sanne Tamboer

Het college van bestuur van de Radboud Universiteit kent de Christine Mohrmann Stipendia (tot en met 2015: Frye stipendia) sinds 1990 toe aan veelbelovende vrouwelijke promovendi.

Lena Richter – Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Lena Richter doet kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van jongeren in Marokko en de Marokkaanse diaspora die niet of minder gelovig zijn. Ze onderzoekt hoe dit taboeonderwerp wordt genormaliseerd door bijvoorbeeld humor te gebruiken of een 'liberale' levensstijl te omarmen. De mate en vorm om openlijk niet gelovig te zijn wordt gekenmerkt door verschillende factoren, zoals gender, seksuele oriëntatie, etniciteit, sociaaleconomische positie en leeftijd. Lena zou het stipendium graag gebruiken om deze intersectionele benadering verder te ontwikkelen tijdens een onderzoeksverblijf bij de genderafdeling van de Central European University (CEU) in Wenen, Oostenrijk.

Indra Römgens – Faculteit der Managementwetenschappen

Indra Römgens doet onderzoek naar de politieke economie van belastingharmonisatie in de Europese Unie. Sinds het jaar 2000 wordt er door experts, beleidsmakers en politici onderhandeld over het opzetten van één systeem om de winsten van transnationale bedrijven te belasten in de Europese Unie. In haar onderzoek poogt zij middels expert-interviews en analyse van documenten de vraag te beantwoorden waarom er wordt gestreefd naar belastingharmonisatie en in wiens belang dat is. Met het stipendium zal zij een internationale conferentie opzetten waar wetenschappers die onderzoek doen naar het bredere thema van belastingen en EU samenkomen. De conferentie zal bruggen slaan tussen disciplines als politicologie, rechten en economie en moet een uitgelezen kans zijn voor jonge wetenschappers om hun werk te presenteren en ontwikkelen. Op die manier wordt er gestreefd een bijdrage te leveren aan zowel academische ontwikkeling als het publieke debat.

Carlijn Cober – Faculteit der Letteren

Carlijn Cober doet onderzoek naar literatuur en emotie op basis van de Franse theoreticus Roland Barthes (1915 – 1980). Vanuit het veld van postcritique, de literatuurwetenschappelijke stroming gericht op de sociale functie van literatuur, beschrijft zij een methode om emoties in literatuur te interpreteren. Ook analyseert ze de affectieve omgang van theoretici met literaire teksten. Haar proefschrift legt een theoretisch en methodologisch fundament voor affectieve leeservaringen, om zo academische en gewone lezers dichter bij elkaar brengen. Zij zal het stipendium gebruiken om zich verder te ontwikkelen in Narrative Medicine aan Columbia University, New York.

Anouk Tosserams – Faculteit der Medische Wetenschappen

Anouk Tosserams richt zich op compensatiestrategieën voor loopstoornissen bij de ziekte van Parkinson. Dit zijn creatieve manieren die mensen met Parkinson vaak zelf ontdekken om hun lopen te verbeteren, bijvoorbeeld: lopen op de maat van muziek, stuiteren met een bal, of huppelen. In haar promotieonderzoek worden de effecten en onderliggende werkingsmechanismen van deze strategieën voor het eerst op een grootschalige, systematische manier bestudeerd. Met haar stipendium zal ze Dr. Sam Stuart (Northumbria University) bezoeken, die ook onderzoek doet naar compensatiestrategieën.

Mariska Schröder – Faculteit der Medische Wetenschappen

Mariska Schröder doet onderzoek naar het ontstaan van goedaardige tumoren in de testis van jongens en mannen met het adrenogenitaal syndroom. Deze tumoren met bijnier-achtige kernmerken verdrukken gezond testis-weefsel, wat kan leiden tot onvruchtbaarheid. Mariska zal het stipendium gebruiken om in Edinburgh te onderzoeken wat de oorsprong van deze tumoren is. Daarnaast zal ze deze tumoren in detail op cel-niveau karakteriseren, zodat we een beter beeld krijgen waar deze tumoren uit bestaan.

Renske Vroom – Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Renske Vroom onderzoekt hoe waterplanten kunnen helpen bij de ontwikkeling van natte natuur op voormalige landbouwgronden. Door jarenlange bemesting hopen landbouwbodems voedingstoffen op, die bij vernatting in het water terechtkomen. Dit leidt tot een slechte waterkwaliteit, lage biodiversiteit en uitstoot van broeikasgassen. Snelgroeiende waterplanten, zoals de kroosvaren, kunnen deze problematische voedingsstoffen verwijderen en tegelijkertijd een waardevol product opleveren. Renske zal het stipendium gebruiken voor verdiepend onderzoek bij IGB in Berlijn en een bezoek aan meerdere experts aan de Aarhus universiteit.

Helena Cockx – Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Helena Cockx doet onderzoek naar bevriezen van het lopen (freezing of gait) bij de ziekte van Parkinson, een invaliderend fenomeen waarbij de voeten kortdurend aan de grond geplakt lijken te zijn. Ze probeert dit onvoorspelbare symptoom beter te begrijpen door middel van een relatief nieuwe techniek die hersensignalen kan meten tijdens het lopen (fNIRS) en andere draagbare sensoren zoals hartslagmeters en bewegingssensoren. Helena zal het stipendium gebruiken voor het bezoeken van een aantal vooraanstaande labs in Canada en de VS om haar studieresultaten te presenteren en nieuwe onderzoeksideeën te ontwikkelen.

Maartje Kouwenberg – Faculteit der Rechtsgeleerdheid

ICT-ontwikkelingen hebben het leven op diverse vlakken gemakkelijker gemaakt, maar maken ook nieuwe vormen van onwenselijk gedrag mogelijk. Maartje Kouwenberg doet onderzoek naar de strafbaarstelling van dergelijk ongewenst gedrag: computercriminaliteit. Daarbij richt zij zich op de vragen wanneer computercriminaliteit strafbaar moet worden gesteld, en hoe de strafbaarstellingen er vervolgens moeten uitzien. Het stipendium zal worden gebruikt voor een onderzoeksverblijf in de Verenigde Staten, een koploper op het gebied van strafbaarstelling van computercriminaliteit. Maartje richt zich daarbij op de legitimering van strafbaarstelling van computercriminaliteit aldaar.

Sanne Tamboer – Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sanne Tamboer onderzoekt hoe we jongeren (12-15 jaar) kunnen stimuleren om kritischer naar nieuws te kijken. In onze snel veranderende online wereld komen deze jongeren in contact met heel veel informatie, die niet altijd geschreven is om ze correct en volledig te informeren. Sanne kijkt hoe we jongeren kunnen helpen om te zien wat ze kunnen vertrouwen en wat niet. Zij zal het Mohrmann Stipendium inzetten om in de VS (Medill/Northwestern University) experts op het gebied van jongeren en nieuws op te zoeken.

Pam ten Broeke – Faculteit der Sociale Wetenschappen

Mensen die veel en lang zitten, ervaren vaak concentratieproblemen, en lopen een groter risico om hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas te krijgen. Pam onderzoekt waar, wanneer, en waarom mensen veel en lang zitten, en hoopt daarmee concrete aanknopingspunten te vinden waarmee we mensen kunnen helpen om vaker op te staan. Met het stipendium wil Pam Europese experts op zitgedrag bezoeken, en kennisclips maken voor organisaties die hun medewerkers willen helpen vaker op te staan.