CMR-manifest: versimpel regels asielzoekers en werk

Er wordt weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om asielzoekers van werk te voorzien. Van de arbeidsgeschikte asielzoekers, wordt voor 1 tot 2% een vergunning aangevraagd. Het Centrum voor Migratierecht (CMR) organiseerde, in samenwerking met RUNOMI en de Universiteit Utrecht, op 7 februari een bijeenkomst met experts uit wetenschap en praktijk over de barrières voor daadwerkelijke toegang tot arbeid voor asielzoekers en mogelijke oplossingen.

De Nederlandse arbeidsmarkt kampt met personeelstekorten. Tegelijk zijn er veel positieve ervaringen van Oekraïense ontheemden en hun toegang tot werk. Het Centrum voor Migratierecht pleit daarom voor het overeenstemmen van de huidige regels met het Europees recht en versoepeling van de regels voor asielzoekers. In een manifest roept het CMR minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip op om:

  1. De wachttijd van zes maanden te schrappen of in te korten;
  2. De beperking tot 24-weken werken per jaar af te schaffen, want in strijd met EU recht;
  3. Administratieve barrières zoals het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning af te schaffen: volsta, net als bij Oekraïners met een melding bij het UWV van de tewerkstelling;
  4. Te garanderen dat werken loont; informeer, harmoniseer en voorkom negatieve prikkels.

Het manifest werd na afloop van de bijeenkomst van 7 februari uitgereikt aan Anne-Marije Podt, Tweede Kamerlid voor D66, en Roswitha Weiler van Vluchtelingenwerk. Inmiddels is er door het CMR en partners ook een petitie gestart, die al door velen is ondertekend.

Contactinformatie