Professor Jasper Krommendijk
Professor Jasper Krommendijk

CMR-podcast #3: Jasper Krommendijk over de effectiviteit van mensenrechten in een meerlagige rechtsorde

In de derde CMR-podcast gaan universitair docenten Rechtssociologie en Migratierecht Karen Geertsema en Ricky van Oers in gesprek met hoogleraar Rechten van de Mens Jasper Krommendijk. Ze bespreken het onderwerp van zijn recente oratie ‘The effectiveness of human rights in a multilevel legal order under threat?’

Mensenrechten en de rechtsstaat staan de laatste jaren onder druk. Aan de ene kant worden mensenrechtenhoven en toezichthoudende instanties steeds vaker aangevochten door populistische politici. Aan de andere kant is er ook kritiek uit academische hoek: ze zouden bijvoorbeeld sociaaleconomische ongelijkheid niet aanpakken en teveel top-down redeneren. Reden tot zorg? Ja. Reden tot pessimisme? Nee. Zo luidt de strekking van Krommendijks oratie.

Beluister de podcast via Spotify

Beluister de podcast via PodBean

Meer informatie nodig? Bekijk het persbericht over Krommendijks oratie. De uitgebreide tekst is verkrijgbaar via de webshop van Boom Juridisch

Over de CMR-podcast

De CMR podcastserie presenteert gesprekken met wetenschappers en experts uit de praktijk van het migratierecht (zowel Nederlands als Engelstalig). We gaan in gesprek over actuele ontwikkelingen in het Europese migratierecht en de doorwerking daarvan in de Europese lidstaten én de landen buiten de EU. De gesprekken geven een kijkje achter de schermen van het onderzoek en de betrokkenheid van wetenschappers bij beleidsvorming. Interessant dus voor andere wetenschappers en experts, maar vooral ook voor politici en beleidsmakers op Europees en nationaal niveau, adviseurs, geïnteresseerde burgers en natuurlijk onze studenten. 

Bekijk alle podcasts in Spotify

Contactinformatie