Columnisten

Column: Als bondgenoten richting sociale veiligheid en inclusie

De Radboud Universiteit beschikt over een gedragscode en een DEI Plan, maar daarmee is een veilige en inclusieve campus nog niet bereikt. Sociale veiligheid is werk in uitvoering, ieder dag weer. Lees wat jij kunt doen om je steentje bij te dragen.

Collega’s Anoeshka Soedamah, Nancy Viellevoye, Rona Jualla-van Oudenhoven en Heleen Kloosterhuis voeren vanuit hun functie dagelijks het gesprek over dit onderwerpen. Met studenten, collega’s, elkaar en met de organisatie. In deze column delen ze ervaringen uit de praktijk.

Rona Jualla-van Oudenhoven

Het perspectief van Rona Jualla-van Oudenhoven (Diversity Officer)

Onze rol in het creëren van een meer inclusieve campus kan zo eenvoudig en complex zijn als het zijn van goede bondgenoten. Bondgenootschap is werken in solidariteit en partnerschap met gemarginaliseerde groepen. Het gaat erom echt te streven naar verandering omdat het belangrijk is en niet omdat het liefdadig of modieus is. Als Diversity Officer stel ik dezen zes tips voor om een bondgenoot te zijn: 1. Luister en wees je bewust van je eigen vooroordelen; 2. Erken je voorrecht en gebruik het om een verschil te maken; 3. Wees actiebereid: Neem een standpunt in tegen onrechtvaardige behandeling; 4. Kom op voor ondervertegenwoordigde groepen; 5. Leer meer over verschillende geschiedenissen en culturen; en 6. Geef erkenning aan het werk dat anderen al gedaan hebben.

Nancy Viellevoije-Geers

Het perspectief van Nancy Viellevoye (Ombudsfunctionaris)   

Inmiddels hebben we binnen de universiteit een huis voor Sociale Veiligheid opgericht, waar ik als ombudsfunctionaris sinds een jaar deel van uitmaak. Het huis staat, maar nu begint het pas. Sociale veiligheid is werk in uitvoering, elke dag. We zullen het samen moeten doen, niet alleen met woorden, maar ook met daden. Waar beginnen we? Als we ons voornemen een goede bondgenoot te zijn voor collega's die kwetsbaarder zijn dan wijzelf, dan wordt het een beter jaar. Benoem het meteen, wanneer er dingen gebeuren of gezegd worden die niet oké zijn, niet aanvaardbaar zijn. Je spreekt je dan uit vanuit je meer bevoorrechte positie en biedt je collega erkenning en steun. Dit is zo krachtig! Zo wordt de gedragscode een levend pamflet en geen toetsingskader achteraf.

Heleen Kloosterhuis

Het perspectief van Heleen Kloosterhuis (Vertrouwenspersoon)

Als vertrouwenspersoon erken ik dat het niet altijd gemakkelijk is om in een bestaande structuur waarin hiërarchische verhoudingen verankerd zijn, op te staan en te zeggen dat je het ergens niet mee eens bent. Of om op te komen voor een collega, die in de problemen zit. Als het gemakkelijk was om met elkaar in een "Speak Up"-cultuur te komen, zou de wereld er anders uitzien en de universiteiten zeker. Maar we zitten samen in de academische wereld in een systeem waarin er concurrentie is, publicaties en grote beurzen belangrijk zijn. Excelleren is belangrijk. Gedrag dat daar naartoe werkt wordt beloond. Dat maakt het ingewikkeld. Het is geen systeem dat zichzelf corrigeert en daar moeten we naartoe. Medewerkers en managers hebben daarbij ondersteuning nodig, want het gaat niet alleen om individuele gedragsveranderingen, maar om een totale cultuurverandering!

Anoeshka Soedamah

Het perspectief van Anoeshka Soedamah (Campuspsycholoog)

Bondgenootschap. Onderlinge relaties tussen mensen of groepen met een gemeenschappelijk doel. De NAVO is een bondgenootschap en deze groep landen helpt elkaar. In goede tijden, maar ook in tijden van oorlog. Hoe kun je elkaar op de werkvloer bijstaan, in goede en slechte tijden? En wat betekent dat concreet voor jou en mij, als Radboud-collega's? Hoe kan ik een ally zijn in mijn rol als Campuspsycholoog en een van de leden van het Huis voor Sociale Veiligheid?

  • Binnen een kader van vertrouwelijkheid wil ik collega’s uitnodigen om zich uit te spreken: waar loop je tegenaan en wat heb je nodig om je veilig te voelen?
  • Wil je je uitspreken bij bijvoorbeeld een leidinggevende of toezichthouder, maar vind je dat moeilijk of spannend? We kunnen het stap voor stap doornemen en uitzoeken waar voor jou de grootste uitdaging ligt.

Dit overzicht is niet volledig, maar wel een eerste stap in de goede richting. We moeten samenwerken voor een gezonder en veiliger klimaat en dit is mijn handreiking naar jou. Zullen we bondgenoten worden?  

Geschreven door
mr. N.A. Viellevoije-Geers (Nancy) H.H. Kloosterhuis (Heleen) A. Soedamah (Anoeshka) MSc
Deze column is onderdeel van een reeks columns over sociale veiligheid, gelijkheid en inclusie. Regelmatig verschijnt er een nieuwe column in het weekbericht.