Evelyn Kroesbergen, nieuwe decaan Faculteit der Sociale Wetenschappen
Evelyn Kroesbergen, nieuwe decaan Faculteit der Sociale Wetenschappen

Column Evelyn Kroesbergen: Leiderschap, de vierde pijler in Erkennen & Waarderen

Eén van de doelen van Erkennen & Waarderen is het stimuleren van goed academisch leiderschap. En dat is niet voor niets. Een cultuur waarin ruimte is voor ieders talent, waar het voor iedereen prettig is om te werken, vraagt om een leiderschapsstijl die mensen helpt zich te ontwikkelen op een manier die bij hen past en goed is voor de organisatie, of dat nu is op het gebied van onderwijs, onderzoek, impact of leiderschap.  

Vorige week sprak ik enkele universitair docenten (UD’s) die enthousiast zijn om zich verder te bekwamen in leiderschap. We spraken erover hoe je nu de kans kunt krijgen dat in de praktijk te doen, als je nog niet op die posities zit. Er is geen opleiding voor bijvoorbeeld directeur of decaan, en als je het eenmaal wel bent, word je geacht het al te kunnen. Terecht werd opgemerkt dat in het verleden leiders vaak geselecteerd werden omdat ze een bepaalde functie hadden, in plaats van dat ze die functie of positie kregen omdat ze leiderschapsvaardigheden hadden. Dat doen we nu anders. 

Dat betekent ook dat mensen de kans moeten krijgen die vaardigheden te ontwikkelen al voordat ze op die posities zitten. Zoals een van die UD’s zei: ‘Als we ervoor willen zorgen dat de volgende academische generatie enthousiast is (en blijft) over het ontwikkelen van hun leiderschapsvaardigheden, moeten we hen in staat stellen en ondersteunen om hun leiderschapspotentieel vroeg in hun carrière te ontwikkelen, en in functies die impact hebben.’ Dat betekent bijvoorbeeld dat we ervoor zorgen dat je tijd krijgt voor je leidinggevende taken, maar ook dat er opleidingsmogelijkheden zijn. Op de website over het leiderschapsprogramma van de Radboud Universiteit worden verschillende mogelijkheden geboden om je verder te ontwikkelen in (persoonlijk) leiderschap en leidinggeven.  

Daarnaast proberen we binnen onze faculteit maatwerk te leveren, door middel van bijvoorbeeld stages, of tijdelijk overlappende functies wanneer directeuren worden opgevolgd. Als je leiderschapsambities hebt, stimuleren we je om leiderschapskwaliteiten in praktijk te brengen en verder te ontwikkelen in bijvoorbeeld commissies als een opleidingscommissie, de facultaire DEI-commissie, of het methodennetwerk. Als je zulke ambities hebt, aarzel dan niet om dit met je leidinggevende te bespreken. Alleen zo komen we tot een nieuwe generatie leiders. Het is goed leiderschap dat onze organisatie meer maakt dan de som der delen.  

Contactinformatie