Bé Breij en Liesbeth Korebrits

Column: Leven Lang Ontwikkelen is onze kerntaak

De complexiteit van maatschappelijke vraagstukken neemt toe en ontwikkelingen op de werkplek gaan snel. Functies veranderen, banen verdwijnen, mensen gaan later met pensioen en digitalisering vindt overal plaats. Een leven lang ontwikkelen houdt alumni en andere professionals aantrekkelijk en inzetbaar voor de arbeidsmarkt. Welke rol speelt onze universiteit hierin?

Niet iedereen realiseert het zich, maar de Radboud Universiteit is een grote aanbieder van postacademisch onderwijs. Jaarlijks ontvangen we gemiddeld 30.000 professionals, alumni en breed geïnteresseerden voor cursussen, trainingen, lezingen en andere vormen van vervolgonderwijs.

We zien dat de vraag groeit naar flexibele, kortdurende, toegankelijke en geaccrediteerde onderwijsprogramma’s voor professionals. In 2020 is in opdracht van het college van bestuur Radboud Academy gestart om vanuit één loket vragen, ontwikkelingen en beleid rond Leven Lang Ontwikkelen  te adresseren. Het ontsluiten en promoten van wat de Radboud Universiteit aan vervolgonderwijs in huis heeft via een portal en de pilot rondom microcredentials zijn enkele voorbeelden van onze rol als expertisecentrum LLO.

Daarnaast ontwikkelen we in co-creatie nieuwe interdisciplinaire onderwijsprogramma’s. De rode lijn is het benutten van de wetenschappelijke kennis binnen de universiteit om mensen competent te maken voor het realiseren van daadwerkelijke veranderingen in de samenleving. Dit doen we in nauwe verbinding met de faculteiten en de centra voor postacademisch onderwijs (POP’s) zoals CPO, In’to Languages, RadboudCSW, Health Academy en RMa. Dankzij de breedte van onze universiteit kunnen we ook bijzondere verbindingen leggen, meer buiten de lijntjes kleuren. En dat wordt niet alleen door opdrachtgevers gewaardeerd, maar ook door de docenten en onderzoekers van onze eigen universiteit.

Zo ging eind maart de tweede editie van start van de vijfdaagse cursus Young Leaders for Sustainability, een mooie samenwerking tussen Radboud Academy en het programma Duurzaamheid met Marije Klomp. Dertien professionals die de duurzaamheid van hun organisatie of sector willen vergroten, voerden hierover een socratisch gesprek onder begeleiding van ethicus Marcel Becker. En Ingrid Visseren-Hamakers, hoogleraar Milieubeleid en Politiek, sprak de groep gepassioneerd toe over de noodzaak van de duurzaamheidstransitie. Op deze manier ontstaan er nieuwe ontmoetingen, is er ruimte voor andere gesprekken.

Een leergang leidt niet zelden tot een interessante vervolgvraag en samenwerking, ook voor onderzoekers. Om een voorbeeld te geven: op dit moment verkennen we met Willem Elbers, hoofdopleider bij RadboudCSW, een incompanytraject over community building voor duurzaamheid. Dat biedt hem een ingang naar een interessante, nieuwe maatschappelijke partner.

Onze universiteit heeft zoveel waardevols te delen en daarvoor bieden we graag een platform aan docenten en onderzoekers vanuit allerlei disciplines. Op deze manier zijn we niet alleen relevant voor professionals, maar ook voor een brede groep geïnteresseerden via ons cursusaanbod ‘For the Curious’. Want wat ons betreft is het de maatschappelijke plicht van een universiteit om haar wetenschappelijke kennis via LLO toegankelijk te maken voor iedereen.

Kim Putters onderstreepte onlangs mooi in de Kohnstammlezing ‘De toekomst zal het leren’ het belang van leven lang ontwikkelen voor een duurzame samenleving met gelijke kansen voor iedereen: “Het is de collectieve verantwoordelijkheid waar we vandaag mee aan de slag moeten en die de komende jaren bovenaan de agenda moet staan. Bij iedereen: het kabinet, de sociale partners, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers”.

Die verantwoordelijkheid nemen we! In het nieuwe Position Paper van Universiteiten van Nederland (UNL) ‘De rol van universiteiten in een leven lang ontwikkelen voor een maatschappij in verandering’, waaraan we hebben meegeschreven, pleiten de samenwerkende universiteiten voor een systeemwijziging om de randvoorwaarden voor LLO te verbeteren. Om maatschappelijke uitdagingen aan te kunnen en een toekomstbestendige samenleving te creëren, is het belangrijk dat LLO nog toegankelijker wordt voor een groter publiek. Zo zie je maar weer, ook een 100-jarige kan zich blijven ontwikkelen.

Geschreven door
prof. dr. B.M.C. Breij (Bé)
Hoogleraar Latijn Bé Breij is Dean van Radboud Academy, Liesbet Korebrits is programmadirecteur Radboud Academy. De Nationale LLO Katalysator geeft vanaf 2023 een stevige financiële impuls aan onderwijsinstellingen voor het opzetten van duurzame projecten voor leven lang ontwikkelen. Radboud Academy speelt een coördinerende rol vanuit onze universiteit. We nodigen u van harte uit om plannen en ideeën voor na- en bijscholingsprogramma's met ons te delen