Comeniusbeurzen voor vier Radboud-docenten

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO) heeft aan vier Radboud-docenten een Comeniusbeurs toegekend. Met deze beurs kunnen de docenten hun ideeën voor onderwijsvernieuwing in de praktijk brengen. De docenten ontvangen voor hun project de zogenoemde Teaching Fellow, een beurs van 50.000 euro voor innovatie binnen een cursus of onderwijsonderdeel.

Biodiversiteitsonderwijs van de 21ste eeuw

Constant Swinkels en Wilco Verberk, Radboud Universiteit
Met de Comeniusbeurs willen Constant Swinkels en Wilco Verberk het biodiversiteitsonderwijs vernieuwen en toekomstbestendig maken. In een nieuw cursusprogramma kunnen studenten tijdens ingeroosterde keuzeruimte op hun eigen tempo en manier aan de slag met nieuwe leermaterialen. Daarnaast kunnen studenten zelfstandig veldexcursies lopen, met behulp van een innovatieve biodiversiteits-excursie-app. De excursieapp maakt ecologische processen op een nieuwe manier inzichtelijk (bijvoorbeeld met augmented reality) en studenten worden via opdrachten uitgedaagd om deze processen zelf te ontdekken in het veld. Zowel het cursusprogramma, de biodiversiteitsapp en het lesmateriaal zijn nieuw in het biodiversiteitsonderwijs en kunnen in de toekomst breed toegepast worden. De kennisclips en biodiversiteitsapp worden bovendien gratis beschikbaar gesteld voor het brede publiek.


Commerciële health checks: vloek of zegen?

Jeanette Mostert, Radboudumc
Jeannette Mostert ontwikkelt een onderwijsmodule voor het tweede studiejaar van geneeskunde en biomedische wetenschappen, waarin de commerciële health check centraal staat. Hierdoor ontwikkelen studenten al vroeg in hun studie de kennis en vaardigheden die nodig zijn om als zorgprofessional of onderzoeker om te gaan met steeds snellere technologische ontwikkelingen in de samenleving. Met reële casussen zullen zij de geleerde theorie direct toepassen en delen met artsen en patiënten. De in het project opgedane kennis zal worden ingezet bij (bio)medische opleidingen bij andere universiteiten en, in aangepaste vorm, bij de nascholing van huisartsen.


Jouw wereld en ik. Hoe perspectiefverkenning inzicht en vertrouwen geeft 

Petra van Gurp, Radboudumc
Petra van Gurp wil met haar project ‘Jouw wereld en ik’ bereiken dat studenten ervaren dat je ook als arts jezelf mag zijn, met kwaliteiten en beperkingen. Beperkingen zijn niet erg als je laat zien dat je ze erkent en er aan werkt. Een leven-lang-leren-houding bevordert leren in wederkerigheid, nodig om de kloof tussen de huidige generatie van zorgprofessionals en jonge studenten, opgeleid met een constructief kritische houding en de principes van feedback, te helpen overbruggen.

In de eindopdracht van de master Geneeskunde starten studenten hiermee door praktijkervaringen van elkaar, patiënten en professionals te delen en elkaars achtergrond en werkrelaties te onderzoeken. Drie partijen werken gezamenlijk aan een veilig leerklimaat. Eenmaal afgestudeerd blijft de jonge zorgprofessional verbonden: in de eindopdracht van een volgende student. Zo wordt een learning community opgebouwd.

Meer weten? Neem contact op met