Corina Greven benoemd tot hoogleraar Environmental Sensitivity in Health

Met ingang van 1 maart 2021 is Corina Greven benoemd tot hoogleraar Environmental Sensitivity in Health aan het Radboudumc/de Radboud Universiteit. Zij gaat zich met haar onderzoek richten op de redenen dat mensen in verschillende mate gevoelig zijn voor zowel negatieve als positieve prikkels uit de omgeving, en de rol van verhoogde gevoeligheid op onze gezondheid.

De vragen waar Corina Greven antwoord op probeert te vinden, is waarom mensen verschillen in hoe gevoelig ze zijn voor omgevingsprikkels, zoals licht, geluid of drukte. Ook onderzoekt ze of en hoe voorkomen kan worden dat mensen overprikkeld raken door deze prikkels. Binnen haar onderzoeksveld kijkt ze naar de rol van verhoogde gevoeligheid op onze mentale gezondheid, zowel negatief als positief. Ze richt zich op onderzoek naar eigenschappen en psychische aandoeningen die samenhangen met omgevingsgevoeligheid, zoals ADHD, autismespectrumstoornissen, en op de persoonlijkheidstrek Sensory Processing Sensitivity, ook wel bekend als hoogsensitiviteit.

Corina Greven benoemd tot hoogleraar Environmental Sensitivity in Health

Onderzoek naar hoogsensitiviteit

Sinds 2017 specialiseert Corina Greven, verbonden aan het Nijmeegse Donders Instituut, zich in hoogsensitiviteit. Dit is geen aandoening, maar een eigenschap, die verband houdt met het sneller overprikkeld raken door omgevingsfactoren. De karaktertrek toont ook verband met eigenschappen als empathie, en met meer baat hebben bij positieve prikkels zoals bijvoorbeeld positieve interventies. Liefst één op de vijf mensen blijkt hoogsensitief te zijn, maar er is nog onontgonnen terrein op wetenschappelijk gebied. Op deze niche zal ze zicht richten. Inmiddels heeft de persoonlijkheidseigenschap de aandacht van overheidsinstanties, bedrijven, en opleidingsinstituten voor geestelijke gezondheidszorg, en wordt de wetenschappelijke relevantie erkend.

Dit onderzoeksveld sluit aan bij eerdere studies die Corina Greven uitvoerde naar ADHD en autismespectrumstoornissen. Hoewel ADHD, autisme en hooggevoeligheid in veel opzichten verschillend zijn, wil zij door ze samen te bestuderen in een transdisciplinaire benadering dieper inzicht krijgen in de cognitieve, emotionele en zintuiglijke verwerking bij hooggevoeligheid. Met haar resultaten hoopt ze onder meer nieuwe inzichten te bieden om hooggevoeligheid al bij jonge kinderen te herkennen, en zorgverleners, werkgevers en ouders handvatten te geven hoe ze psychische problemen kunnen voorkomen en positieve mentale gezondheid kunnen bevorderen.

Positieve kanten van ADHD

Corina Greven (1983, Nürnberg, Duitsland) studeerde psychologie aan de University College in Londen. Ze specialiseerde zich in sociale, genetische en ontwikkelingspsychiatrie. Ze promoveerde aan King’s College London op onderzoek naar ADHD (titel proefschrift: ‘A behavioural genetic investigation of associations between ADHD traits, reading and mathematics ability’). Sinds 2012 werkt ze in het Radboudumc. Ze vestigde haar naam door enkele invloedrijke artikelen over de positieve kanten van ADHD, wat heeft geleid tot een verschuiving in het denken over ADHD. Ook bestudeert ze de effectiviteit van mindfulness interventie voor kinderen met ADHD. Tevens is ze verbonden aan Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie.

Meer weten? Neem contact op met