Danielle Bruggeman
Danielle Bruggeman

Daniëlle Bruggeman benoemd tot bijzonder hoogleraar Mode en Duurzaamheid

Daniëlle Bruggeman is per 1 april benoemd tot bijzonder hoogleraar Mode en Duurzaamheid aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit.

‘De mode-industrie exploiteert al tientallen jaren mens, dier en planeet,’ legt Bruggeman uit. ‘Het huidige industriële modesysteem hangt samen met sociaal-culturele en politieke machtssystemen als kapitalisme, neoliberalisme en neokolonialisme.’ Vanuit cultuurwetenschappelijk perspectief kijkt de onderzoeker naar de relatie tussen deze systemen. 

Bruggeman bestudeert daarnaast de opkomst van een nieuw kritisch modediscours waarin alternatieven worden ontwikkeld voor meer duurzame en ethische praktijken van kleding maken en dragen. ‘Hoe kunnen we mode, als cultureel fenomeen en als belichaamde praktijk, inzetten als middel om te leren hoe we met meer respect kunnen omgaan met mensen in precaire posities, andere levende wezens en de natuur? Hoe kunnen we voorbijgaan aan de cultuur van ultra fast fashion, massaconsumptie- en productie en wegwerpmentaliteit? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden wil ik meer inzicht krijgen in de cultuurverandering die nodig is voor een nieuw, duurzamer systeem.’

Bruggemans benoeming vindt plaats in het kader van een uitwisseling rondom duurzaamheid tussen ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en de Radboud Universiteit. Hiermee willen beide partners verbindingen leggen tussen kunst en wetenschap. ‘Ik verheug me erop om kunst en wetenschap en praktijk en theorie dichter bijeen te brengen,’ aldus de cultuurwetenschapper. ‘Het is mij een eer om daarmee te mogen voortbouwen op het werk van professor emerita Anneke Smelik.’

Over Daniëlle Bruggeman

Daniëlle Bruggeman (Ede, 1985) studeerde Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit. Ze promoveerde – tevens in Nijmegen – in 2014 op een proefschrift getiteld ‘More Than Meets the Eye: Dutch Fashion, Identity and New Materialism’, over de relatie tussen mode en identiteit. Daarna werkte ze als docent en onderzoeker, onder meer aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Sinds 2017 is Bruggeman lector Mode bij ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, waar ze het onderzoeksprogramma mode leidt en onderwijs geeft binnen de master Critical Fashion Practices.  

Contactinformatie

Thema
Duurzaamheid, Kunst & Cultuur