Guido van Gemert voor een van de bomen op de campus. De bomen op de campus kun je beter leren kennen op de website Date a Tree
Guido van Gemert voor een van de bomen op de campus. De bomen op de campus kun je beter leren kennen op de website Date a Tree

Date a Tree: Tinderen met een boom voor beter contact met de natuur

Er staan zo’n zesduizend bomen op de campus, maar wie kent ze echt? Vanuit deze gedachte wordt op 18 juni ‘Date a Tree’ gelanceerd, een unieke datingsite die de bezoekers aanmoedigt contact te zoeken met een geliefde boom. Guido van Gemert, een van de initiatiefnemers: ‘Het is een andere manier om de natuur te leren waarderen.’

De website Date a Tree werkt als de datingapp Tinder: de bezoeker krijgt een foto van een boom voorgeschoteld, en kan die al dan niet afwijzen. Bevalt de boom en klik je door, geeft de boom haar kenmerken prijs: de soort, de leeftijd, de vruchten die ze draagt en wanneer, en over de insecten en vogels die rondom haar leven. Guido van Gemert, werkzaam bij het Radboudumc: ‘We hebben vaak de neiging bomen als meervoud te zien, deze site wil bevorderen dat we een boom leren kennen als individu.’

Net als bij Tinder wordt een verzoek tot kennismaken gevolgd door de uitnodiging van de boom. Via gps is de boom op de hoogte van jouw precieze locatie, en zal je de weg wijzen voor een bezoek. Anders dan bij Tinder is het denkbaar dat meerdere mensen tegelijk deze boom gaan bezoeken. En dat is prima, zegt Van Gemert, die wijst op een tweeledige doelstelling. ‘De eerste uitdaging is om mensen in contact te brengen met de omringende natuur, de tweede om het contact te bevorderen met elkaar.’

Verhalen van de boom

De presentatie van de website is flexibel: er wordt gestart met twintig bomen, een lijst die kan worden aangevuld met suggesties van bezoekers. Ook het beeld van de boom verandert met de seizoenen mee. Goed denkbaar is dat studentenverenigingen, disputen of studieclubs een boom aandragen voor de website, zegt Van Gemert. ‘Die boom kan dan een centraal punt worden voor een samenzijn van deze groepen.’

Er zijn fantasieën om de bomen-dating uit te breiden naar de stad, en ook landelijk of Europees uit te rollen. Zoals op de campus een wandeling denkbaar is langs alle bomen op de datingsite, is ook een NS-wandeling mogelijk, zegt Van Gemert. Ook zoekt hij een verbinding tussen deze nieuwe bomenpromotie met de uitverkiezing van de boom van het jaar, een fenomeen dat al jarenlang bestaat, zowel plaatselijk, landelijk als Europees. 

Een andere uitbreiding van de bomendating is het toevoegen van audio-informatie bij elke boom. In overweging is om bij de twintig eerste bomen op de website mensen uit te nodigen om hun herinnering bij de boom te delen. ‘Sommige bomen zijn echte herinneringsbomen’, zegt Van Gemert. Hij wijst op de boom naast Thomas van Aquinostraat 1, een stille getuige van het zo bijzondere straatje dat jarenlang de campus domineerde, al jaren terug voor het grootste gedeelte gesloopt. ‘Er zijn genoeg mensen met herinneringen aan de Thomas van Aquinostraat. Bij deze boom kun je die dan beluisteren, waarmee de boom als het ware een stem geeft aan haar al vaak zo lange bestaan.’ 

Lancering Date a Tree

Kom je ook naar de lancering van Data a Tree? Op dinsdag 18 juni om 12.00 uur start er een wandeling langs enkele bomen. Startpunt: bij de lindeboom naast Huize Heijendaal. In de avond is in Lux, als onderdeel van Nimma aan Zee, de discussieavond 'Knuffelen of kappen: over onze relatie met bomen' in het Duurzaamheidscafé.

 

 

Contactinformatie

Thema
Duurzaamheid