Verkiezingsborden in Den Haag. Nationaal Archief. Fotocollectie Anefo. Foto: Koen Suyk
Verkiezingsborden in Den Haag. Nationaal Archief. Fotocollectie Anefo. Foto: Koen Suyk

De eerste Europese Verkiezingen in 1979: Kom op voor Europa!

Verkiezingsborden in Den Haag. Nationaal Archief. Fotocollectie Anefo. Foto: Koen Suyk

Op donderdag 6 juni mogen we naar de stembus om onze stem uit te brengen voor het Europees Parlement. De komende weken zullen we een aantal interessante artikelen rond dit thema onder de aandacht brengen in de rubriek ‘Europa, best belangrijk’.

Dit jaar is het 45 jaar geleden dat burgers van Europese lidstaten voor het eerst hun stem mochten uitbrengen voor het Europees Parlement. In 1979 was het de eerste keer dat leden van het Europees Parlement rechtstreeks gekozen werden. Tot die tijd bestond het Europees Parlement uit door de nationale parlementen afgevaardigde leden. Zij hadden een ingewikkelde positie omdat ze hun tijd moesten verdelen tussen hun nationale parlement en het Europees Parlement. Daarnaast misten zij ook nog het directe mandaat van de kiezer. Velen verwachtten dat het Europees Parlement door de nieuwe verkiezingsprocedure aan macht en invloed zou kunnen winnen. De fulltime beschikbaarheid van de parlementsleden zou daaraan kunnen bijdragen, maar ook hun door directe verkiezing gegroeide gezag. De legitimiteit van een rechtstreeks gekozen Europarlement was conform die redenatie echter wel afhankelijk van het percentage kiesgerechtigden dat daadwerkelijk zou gaan stemmen. De Nederlandse overheid stak daarom veel energie en geld in campagnes die de opkomst beoogden te bevorderen. ‘Kom op voor Europa!’, luidde de leus. Maar er waren ook tegenreacties en geluiden dat de campagne een te eenzijdige en pro-Europese insteek had. [1] 

In ‘Kom op voor Europa!’ beschrijven CPG-onderzoeker Hilde Reiding en Lennaert van Heumen de eerste Europese verkiezingen en de campagne daar naar toe. Kom op voor Europa! Maakt onderdeel uit van de publicatie Nieuwe kiezers, nieuwe kansen. Het betreffende artikel is te vinden op p.28-32.

Literatuurverwijzing

[1] Gerrit Voerman en Nelleke van de Walle (2009) Met het oog op Europa. Affiches voor de Europese verkiezingen 1979—2009. Amsterdam: Boom, p 29.

Contactinformatie

Thema
Geschiedenis, Politiek