De rechtenfaculteit in de media, week 10

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen. Deze week met bijdragen van Sonja Meijer, Michiel Tjepkema, Steven Bartels en Carolus Grütters.

Sonja Meijer (hoogleraar Penitentiair Recht) sprak met Nieuwsuur over de voorgestelde wijziging van de Penitentiaire beginselenwet. In deze wijziging, waarover de Tweede Kamer volgende week debatteert, wordt onder meer voorgesteld om voor gedetineerden op zowel de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) als de Afdelingen Intensief Toezicht (AIT) strengere maatregelen in te voeren. Meijer benadrukte het belang van maatwerk bij deze voorgestelde maatregelen: “Je moet die maatregelen in kunnen zetten wanneer daar aanleiding toe is, maar niet standaard’’, aldus Meijer. 

Michiel Tjepkema (hoogleraar Bestuursrecht) werd door het Financieele Dagblad geinterviewd over het feit dat de enquêtecommissie Fraudebeleid de rechtspraak wil weghalen bij de Raad van State. Tjepkema bekruipt een déjà vu, omdat deze aanbeveling om de zoveel tijd weer van stal wordt gehaald. Hij ziet niet dat het in het toeslagenschandaal een probleem is geweest dat die twee afdelingen onder één dak zitten en vindt splitsing daarom geen oplossing. Tjepkema wijst onder meer op een voorstel over een andere indeling van het bestuursrecht in 2016, dat het parlement strandde: “Ik lees geen nieuwe, steekhoudende argumentatie.”  

Steven Bartels (hoogleraar Burgerlijk Recht) sprak met Mr. Online over de betrokkenheid bij het klimaat van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO). Bartels benadrukt dat het accent in de opleidingen van het CPO inmiddels is gericht op de vooruitgang in de klimaatdiscussie. “We proberen onze cursussen zo in te steken, dat we onze verantwoordelijkheid hierin nemen”, aldus Bartels.  

Carolus Grütters (onderzoeker Rechtssociologie en Migratierecht) betoogt in een opiniestuk in het NRC dat de behandeling van asielzoekers aan de hand van overlastcijfers onrechtmatig is. Volgens Grütters gaan politici aan de haal met dergelijke cijfers en laten ze de wetenschappelijke inzichten links liggen. Grütters stelt: “Mensen op voorhand straffen omdat ze wel ellende zullen veroorzaken is etnisch profileren.” 

 

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Rechtsgeleerdheid