De rechtenfaculteit in de media, week 15

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen. Deze week met bijdragen van Jasper Krommendijk, Tesseltje de Lange, Frederik Zuiderveen Borgesius en Carolus Grütters.

Jasper Krommendijk (hoogleraar Rechten van de Mens) komt in een artikel van Follow The Money aan het woord. Het artikel is een reactie op de bezorgdheid dat het mogelijke regeren door Wilders een gevaar vormt voor de rechtsstaat. De auteur stelt dat partijen als VVD, CDA en PvdA al jaren de rechtsstaat uithollen. Krommendijk noemt de asielcrisis van 2022 als voorbeeld: “De kwestie van de nareismaatregel illustreert hoe de overheid de legitimiteit van de rechter ondergraaft door zelf niet binnen de lijntjes van het recht te blijven. De rechter wordt in een positie gemanoeuvreerd door de politiek en in zekere zin gedwongen om uit te spreken wat de overheid eigenlijk zelf al wel wist.”

Tesseltje de Lange (hoogleraar Europees Migratierecht) bespreekt in De Gelderlander de geschiedenis van de eerste generatie gastarbeiders. Ze wijst op de parallellen tussen de situatie van toen en de huidige behoefte aan arbeidsmigranten in de Nederlandse economie. “We moeten lessen trekken uit de jaren 60 en 70 en gastarbeiders niet alleen zien als handen die zwaar werk verrichten. Laten we kijken naar de hele mens, het potentieel. Als een industrie stopt, zoals de mijnbouw, moet je deze mensen niet afdanken maar juist omscholen richting banen van de toekomst”, aldus de Lange.

Frederik Zuiderveen Borgesius (hoogleraar ICT en Recht) reageert in een artikel op NU.nl op een wetsvoorstel van de Europese Commissie om kinderporno op te sporen. De aanleiding is het feit dat een tijdelijke wet om online kindermisbruik op te sporen in augustus afloopt. De commissie stelde in het oorspronkelijke wetsvoorstel voor om gebruik te maken van een technologie waarmee het mogelijk zou zijn om versleutelde gesprekken te scannen op schadelijke inhoud. Zuiderveen Borgesius vond dit te ver gaan: "Het voorstel van de Europese Commissie was ongetwijfeld goedbedoeld, maar ik vond het rampzalig."