De rechtenfaculteit in de media, week 16

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen. Deze week vind je hier artikelen van en over Tesseltje de Lange, Anita Böcker en Henri de Waele.

Tesseltje de Lange (hoogleraar Europees migratierecht) en Anita Böcker (Universitair hoofddocent Rechtssociologie) introduceerden samen met Pascal Beckers (universitair hoofddocent Planologie) een sociaaleffectrapportage voor betere leefomstandigheden voor arbeidsmigranten. Op Sociale Vraagstukken verscheen een artikel over dit rapport.

Henri de Waele (hoogleraar Internationaal en Europees recht) verscheen in een artikel van het Financieel Dagblad over het ingrijpen van de EU in handelsstromen met Oekraïne. De Europese Commissie besloot vijf EU-lidstaten die klagen over concurrentie van goedkope Oekraïense landbouwproductie te helpen. “Het ingrijpen van de Commissie is uitzonderlijk te noemen”, liet De Waele weten. Juridisch gezien mag Brussel handelsstromen eenzijdig manipuleren, maar dit wijkt af van de normale gang van zaken.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Rechtsgeleerdheid