De rechtenfaculteit in de media, week 17

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen. Deze week met bijdragen van Pauline Ernste, Frederik Zuiderveen Borgesius en Annick Pijnenburg.

Pauline Ernste (CPO-hoogleraar Geschilbeslechting in de (inter)nationale rechtspraktijk) werd door Mr. Online geïnterviewd voor de rubriek ‘Mr. van de week’. In het interview wordt Ernste gevraagd naar haar recente oratie op 19 april 2024, maar ook naar haar persoonlijke overtuigingen. Zo benadrukt Ernste het belang van inclusiviteit: “Voor studenten met bijvoorbeeld verschillende culturele achtergronden zijn er nog steeds te weinig voorbeelden in onder andere advocatuur, rechterlijke macht en wetenschap. Dat zou ik graag veranderen door bepaalde drempels weg te nemen.”

Frederik Zuiderveen Borgesius (hoogleraar ICT en Recht sprak tegen de NOS zijn steun uit voor het standpunt van de Europese privacywaakhond EDPB inzake Meta's advertentiebeleid. De EDPB stelt dat gebruikers niet gedwongen mogen worden zich te laten volgen op internet in ruil voor toegang tot socialemediaplatforms. Daarnaast zou er geen sprake zijn van een eerlijke keuze. Zuiderveen Borgesius stemt hiermee in: “De wet zegt dat gepersonaliseerde advertenties alleen mogen met 'geldige toestemming', die vrijwillig gegeven is. Maar als je moeilijk om een platform heen kunt, kun je je afvragen hoe vrijwillig die toestemming gegeven wordt.”

Annick Pijnenburg (universitair docent Internationaal en Europees recht) kwam in een artikel van WNL ter sprake. Pijnenburg maakt onderdeel uit van een gezelschap wetenschappers die door de Tweede Kamer waren uitgenodigd om hun kennis te delen over de juridische aspecten van migratiedeals. Pijnenburg benadrukte in het gesprek met de kamer de complexiteit en voorwaarden van migratiedeals. Ook onderstreepte ze dat rechten van vluchtelingen en migranten moeten worden beschermd en dat 'pushbacks', het illegaal terugsturen van asielzoekers, niet acceptabel zijn.