De rechtenfaculteit in de media, week 18

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen. Deze week vind je hier artikelen van en over Jacques Sluysmans, Ingeborg Haazen, Paul Minderhoud, Carolus Grütters en Henny Sackers.

Jacques Sluysmans (hoogleraar Onteigeningsrecht) reageert in NRC op de nieuwe Omgevingswet die in 2024 ingevoerd zal worden. Deze wet heeft onder andere als gevolg dat gedupeerden van onteigening hierover in hoger beroep kunnen bij de Raad van State. Sluysmans verwacht dat onteigening door de nieuwe beroepsmogelijkheid een jaar meer tijd kan kosten en zaken tot wel drie in plaats van twee jaar kunnen duren. Sluysmans vindt dat het kabinet en de provincies veel eerder hadden moeten beginnen met het uitkopen van boeren: “Nu moet je gaan pionieren onder nieuw recht. Dat wil je eigenlijk niet.”

Ingeborg Haazen (docent Burgerlijk recht) verscheen in een aflevering van Nieuwsuur en in een artikel van NOS om de eerste schadeclaim na bijwerkingen van een coronaprik te bespreken. Volgens Haazen is het een raadsel wie er voor de bijwerkingen aansprakelijk gesteld kan worden: vaccinproducent Janssen of de overheid. Haazen pleit voor een schadefonds dat snel financiële compensatie kan geven: “Een procedure tegen een producent kan heel langdurig en belastend zijn. Zeker als je ziek bent.”

Paul Minderhoud (universitair hoofddocent Rechtssociologie en Migratierecht) reageert in Financieel Dagblad op de uitspraak van de rechter die een streep zette door de werkbeperking voor asielzoekers. Deze beperking hield in dat asielzoekers slechts 24 weken per jaar mochten werken én dat werkgevers een tewerkstellingsvergunning aan moesten vragen als zij een asielzoeker in dienst wilden nemen. Volgens Minderhoud zal het schrappen van de werkbeperking zorgen voor meer asielzoekers op de arbeidsmarkt: "Het aanvragen van zo’n vergunning is een administratieve barrière voor werkgevers. En die barrière wordt alleen maar hoger als het slechts voor 24 weken is.”

Carolus Grütters (onderzoeker Rechtssociologie en Migratierecht) was te gast bij Nieuwsuur om het te hebben over mogelijke oplossingen om de asielinstroom te herorganiseren. Het CDA kwam met de oplossing om onderscheid te maken in asielzoekers. Asielzoekers die in het thuisland mogelijk vervolgd zouden worden krijgen bijvoorbeeld een a-status en asielzoekers die minder gevaar lopen in het thuisland een b-status. Grütters is sceptisch over dit idee: "Het is maar zeer de vraag of dat ook tot beperktere instroom leidt. Mensen uit een gevaarlijk land willen nog steeds hun gezin in veiligheid brengen."

Henny Sackers (emeritus hoogleraar Bestuurlijk sanctierecht) reageert in het Algemeen Dagblad op de problemen rondom de kroongetuigeregeling. Deze regeling ligt de laatste tijd onder het vuur door de problemen met beveiliging van kroongetuigen. Sackers denkt dat er momenteel geen enkele crimineel is die een deal gaat sluiten met justitie en is sceptisch over het gebruik van kroongetuigen. Toch hoeft dit volgens Sackers niet te betekenen dat heel het fenomeen van tafel moet: “Het idee dat je soms met kleinere vissen de grote vissen kunt vangen moet je in uitzonderlijke gevallen kunnen gebruiken.”

Sackers verscheen ook in De Gelderlander waar hij reageerde op de klacht van een Nijmeegse horecaondernemer. De ondernemer begrijpt niet waarom het supermarktbier met de Vierdaagse niet te verbieden is in Nijmegen, terwijl dit in andere steden tijdens Koningsdag wel kan. Sackers legt uit dat supermarktverkoop niet zo maar aan banden te leggen is zolang het meebrengen van eigen drank de openbare orde niet aantoonbaar verstoort. Toch zou de Nijmeegse gemeenteraad de APV zo aan kunnen passen dat het verbod wel mogelijk is, mits dit goed wordt onderbouwd: “Waar een wil is, is een weg. Ik heb het idee dat de politieke wil ontbreekt.”

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thema
Actualiteiten, Media & Communicatie, Recht