De rechtenfaculteit in de media, week 18

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen. Deze week met bijdragen van Carolus Grütters, Mark Heemskerk en Tesseltje de Lange.

Carolus Grütters (onderzoeker Rechtssociologie en Migratierecht) ging in het AD in op juridische kant van het nieuws dat Oekraïne de druk op dienstplichtige mannen die naar het buitenland zijn gevlucht opvoert. Volgens Grütters kunnen deze mannen niet zomaar terug worden gestuurd: “Iedereen die na 26 november 2021 uit Oekraïne is gevlucht heeft binnen de Europese Unie recht op tijdelijke bescherming. Deze vluchtelingen vallen onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming, kortweg RTB en dat geeft ze recht op onder meer opvang, visumvrij reizen tussen EU-landen, onderwijs voor minderjarigen en de mogelijkheid om te werken.

Mark Heemskerk (hoogleraar Pensioenrecht) trad op als expert voor Margriet. In het artikel wordt het belang van pensioen bij een scheiding besproken. Heemskerk stelt dat dit aspect vaak over het hoofd wordt gezien: “Begrijpelijk natuurlijk, het is een ­vervelende periode. Maar het zorgt er ook voor dat ‘­pensioen en scheiden’ standaard in de top drie staat van zaken waar het meest over wordt gepro­cedeerd. En dan vooral over ­onduidelijkheid rond wát er nu precies is afgesproken.”

Tesseltje de Lange (hoogleraar Europees Migratierecht) reageert in een artikel van het NRC op het feit dat bedrijven derdelanders bewust illegaal in dienst nemen en de daarbij behorende boete voor lief nemen, omdat deze veel lager is dan de opbrengsten. De lange stelt dat bij de overweging om de boetes te verhogen de migranten zelf worden vergeten: “Zij worden op de hoek van de straat aan hun lot overgelaten, maar daar hoor ik de Arbeidsinspectie zelden over, terwijl de overheid daar volgens Europese normen en internationale verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO wel verantwoordelijk voor is.”