De rechtenfaculteit in de media, week 20

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen. Deze week met bijdragen van Carolus Grütters, Tesseltje de Lange en Hansko Broeksteeg.

Carolus Grütters (onderzoeker Rechtssociologie en Migratierecht) was te gast bij Sophie & Jeroen en het NOS Radio 1 Journaal om te praten over het hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB. Grütters stelt dat de manier waarop het nieuwe kabinet asielbeleid wilt voeren niet het beoogde effect zal hebben. “Ik denk niet dat er minder asielzoekers zullen komen. De oorzaak van de komst van asielzoekers zijn oorlogen en conflicten. Als je daar wat aan doet, dus gaat praten in de landen waar die oorlogen en conflicten heersen, dan kun je iets doen aan de instroom”, aldus Grütters. 

Tesseltje de Lange (hoogleraar Europees Migratierecht) ging voor De Volkskrant ook in op het hoofdlijnenakkoord. Het artikel stelt dat volgens deskundigen de maatregelen rondom migratie ‘nauwelijks houdbaar’ zijn. Ook De Lange voorziet problemen: “zelfs als alles rond migratie en asiel uit het hoofdlijnenakkoord wettelijk zou mogen, dan creëer je met deze voorgestelde maatregelen een crisis in de rechtsstaat, omdat het systeem zal vastlopen.” 

Hansko Broeksteeg (hoogleraar Staatsrecht) sprak met EenVandaag op NPO Radio 1 over de fraudezaak die speelt rondom premierskandidaat Ronald Plasterk. Broeksteeg stelt dat er weinig regels zijn vastgelegd met betrekking tot integriteit: “We hebben eigenlijk veel beter nagedacht over integriteitsregels voor lokale politici dan voor landelijke politici. Die regels voor landelijke politici zijn eigenlijk pas de laatste tien jaar in de belangstelling komen te staan.” 

Plasterk maakte eerder deze week bekend af te zien van het premierschap vanwege de aantijgingen aan zijn adres.