De rechtenfaculteit in de media, week 24

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen. Deze week met bijdragen van Henri de Waele, Michiel van Emmerik, Paul Bovend’Eert, Carolus Grütters en Jaap Dammingh.

Henri de Waele (hoogleraar Internationaal en Europees recht) reageerde bij BNR Nieuwsradio op het instemmen met de Europese natuurherstelwet door een meerderheid van de lidstaten. Oostenrijk gaf de doorslaggevende stem, terwijl de bondkanselier en de deelstaten het hier niet mee eens waren. De bondskanselier dreigt nu met gerechtelijke stappen om de stemming nietig te verklaren. De Waele verwacht echter niet dat dit nog tot een verandering van de uitkomst zal leiden. “De Europese trein kan gewoon doorrijden.” 

Michiel van Emmerik (universitair hoofddocent Staatsrecht) reageerde in De Gelderlander op de door Hubert Bruls ingevoerde maatregelen voor de pro-Palestina-demonstraties op de universiteit. De demonstranten zijn onder andere beperkt tot één parkeerplaats en hebben een avondklok opgelegd gekregen. Van Emmerik stelt dat dit vergaande beperkingen zijn, maar zegt ook begrip te hebben voor het standpunt van Bruls. Burgermeesters mogen demonstraties in het uiterste geval verbieden. “Maar alleen in het uiterste geval. Die voorwaarde, dus als het écht niet anders kan, geldt ook voor de beperkingen die een burgemeester oplegt, zoals een parkeerplaats aanwijzen voor demonstraties.” 

Paul Bovend’Eert (hoogleraar Staatsrecht) uit in een opiniestuk in het NRC kritiek op het feit dat er hoorzittingen worden georganiseerd voor kandidaat-bewindspersonen. Het is voor het eerst dat er hoorzittingen voor de nieuwe bewindspersonen georganiseerd worden. Volgens Bovend’Eert voegen deze hoorzittingen weinig transparantie toe, omdat de beoogde ministers zelf niet bij het formatieproces betrokken waren. “Zij kunnen dus ook niet of nauwelijks meer transparantie geven over het formatieproces. Hoogstens kunnen zij transparant zijn over zichzelf en informatie verschaffen over hun (politieke) achtergrond en vorige functies, maar als het goed is, is dat al lang bekend geworden”, aldus Bovend’Eert. 

Carolus Grütters (onderzoeker Rechtssociologie en Migratierecht) bekritiseerde in een artikel van NRC de praktijk van de Nederlandse immigratiedienst om Oekraïense vluchtelingen die per vliegtuig arriveren, standaard in detentie te plaatsen. Grütters stelt dat er geen juridische basis is voor deze aanpak en dat het beleid disproportioneel is. Volgens hem hebben Oekraïense vluchtelingen, die kunnen aantonen dat ze uit Oekraïne komen, recht op toegang tot Nederland zonder detentie. "Er ontbreekt een grondslag om elke Oekraïner standaard vast te zetten," aldus Grütters. 

Jaap Dammingh (universitair hoofddocent Burgerlijk Recht) geeft in een recent artikel van Omroep Gelderland zijn visie op de herhaalde kraakactie van krakersgroep Jantien in de bioscoop Carolus in Nijmegen. Volgens Dammingh is er sprake van huisvredebreuk wanneer krakers een pand onrechtmatig binnendringen en daarmee het eigendomsrecht schenden. Hij legt uit dat het aan de eigenaar is om juridische stappen te ondernemen via de voorzieningenrechter, die een belangenafweging maakt over de ontruiming. “Meestal als een pandeigenaar plannen heeft voor een pand, die aantoonbaar zijn, weegt het eigendomsrecht zwaarder. Maar is er geen realistisch plan, dan wijst de rechter op zo'n verzoek ontruiming af," stelt Dammingh.