De rechtenfaculteit in de media, week 25

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen.

Jacques Sluysmans (hoogleraar Onteigeningsrecht) reageerde in het Algemeen Dagblad op de aanklacht tegen de staat over het ‘onrechtvaardige’ leenstelsel. Volgens Sluysmans zou deze zaak wel eens heel snel afgelopen kunnen zijn: “Alleen een onrechtmatige daad kan een juridische grondslag zijn voor een dergelijke zaak. Maar het terugkomen op in het verleden gevoerd beleid is dat niet.”

Ook gaf Sluysmans voor Groenten & Fruit reactie op de plannen van minister De Jonge om een onteigeningsprocedure tegelijk te beginnen met de onderhandelingen over de aankoop van grond. Sluysmans noemt de voorstellen van minister De Jonge ‘best radicaal’. Bovendien zouden de plannen volgens Sluysmans niet in lijn zijn met huidige wetgeving: “Hij zet het systeem wat we nu kennen op z’n kop.”

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Rechtsgeleerdheid