De rechtenfaculteit in de media, week 27

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen. Deze week met bijdragen van Paul Bovend’Eert, Hannah Hübner en Hansko Broeksteeg.

Paul Bovend’Eert (hoogleraar Staatsrecht) hield op 27 juni 2024 zijn afscheidsrede getiteld ‘Handhaving van integriteitsregels in het parlement en de regering. Hoe nu verder?’ In een interview met Mr.Online blikt Bovend’eert terug op deze dag. “Als je na meer dan veertig jaar afscheid neemt van de universiteit, is het ook wel mooi geweest. Aan alles komt een einde. Tijd om van mijn vrije tijd te genieten en nog een beetje staatsrechtelijk onderzoek te doen.”

Hannah Hübner (promovenda Rechtssociologie). Was te gast bij ‘De Nacht van…’ op Radio 1. Hier lichtte ze haar onderzoek naar werkdruk onder rechters toe. Eén van de oorzaken van deze werkdruk zit hem volgens Hübner in de toenemende complexiteit van zaken: “Wat ik veel hoor van rechters is dat de aard van de zaken is veranderd, waardoor het werk complexer is geworden. Zo heeft het vreemdelingenrecht bijvoorbeeld sterk te maken met het Europees recht, waardoor rechters rekening moeten houden met de uitspraken van hogere rechters.”

Hansko Broeksteeg (hoogleraar Staatsrecht) kwam in een artikel van het AD aan het woord. Het artikel stelt dat Richard de Mos, oud wethouder voor de gemeente Den Haag, ondanks zijn vrijspraak van omkoping, niet zomaar weer wethouder kan worden. De Mos is namelijk wel veroordeeld voor het schenden van het ambtsgeheim, wat een negatieve invloed kan hebben op het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG is sinds 2023 verplicht voor wethouders. “Of De Mos een VOG kan krijgen is van veel factoren afhankelijk”, aldus Broeksteeg. Broeksteeg noemt hierbij onder andere het vergrijp, de opgelegde straf, de timing van de straf en de leeftijd van De Mos.