De rechtenfaculteit in de media, week 34

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen. Deze week komen Tesseltje de Lange, Frederik Zuiderveen Borgesius, Pieter Wolters, Charlotte de Nerée-Vrendenbarg en Hansko Broeksteeg aan het woord.

Tesseltje de Lange (hoogleraar Europees Migratierecht) ging in het NRC in op de Europese migratiedeal met Tunesië. Deze deal houdt in dat Europa Tunesië financieel ondersteunt bij het bestrijden van mensensmokkel en het versterken van de grenswacht. Dertien Europese lidstaten uitten kritiek op de totstandkoming van de deal. Volgens De Lange is de deal vooralsnog politiek van aard en heeft de deal geen juridische status: “Als het om handelsrelaties gaat hebben lidstaten hun soevereiniteit aan de Europese Commissie afgestaan. Op het gebied van arbeidsmigratie kunnen lidstaten nog veel zelf bepalen.”

Ook reageerde De Lange in het NRC op een maatregel die de bestuursrechter nam nadat de gemeente een hotel verbood om arbeidsmigranten en seizoenswerkers te huisvesten. De bestuursrechter besloot dat het hotel enkel toeristen kan ontvangen. Volgens De Lange lost deze uitspraak het huisvestingsprobleem niet op. Volgens De Lange ontkomen we er met het woningtekort niet aan om het aantal arbeidsmigranten in Nederland te beperken: “Óf we regelen goede huisvesting, óf ondernemers moeten hun bedrijven anders inrichten zodat ze minder van buitenlandse werknemers afhankelijk zijn.”

Frederik Zuiderveen Borgesius (hoogleraar ICT en recht) en Pieter Wolters (universitair hoofddocent Burgerlijk recht) reageerden in De Volkskrant op de gelekte onderhandelingen tussen TikTok en de Amerikaanse overheid. TikTok zou alleen kunnen ontkomen aan een algeheel Amerikaans verbod mits de app zou voldoen aan de eisen van de Amerikaanse overheid. De Verenigde Staten zouden meer vetorecht moeten krijgen bij het aanstellen van leidinggevenden, het recht om veranderingen in servicevoorwaarden tegen te houden en de mogelijkheid om de app tijdelijk plat te leggen. “De eisen gaan te ver”, vindt Zuiderveen Borgesius, “de regels zouden kunnen leiden tot een soort censuur”.

Ook stellen de VS twee andere eisen: ze willen gebruikersdata en het beleid van de Amerikaanse TikTok zonder aankondiging in kunnen zien en TikTok kunnen dwingen een derde partij te betalen voor een onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid van het platform. Wolters vindt dit opmerkelijk: “Deze maatregelen zijn standaard in de EU sinds de AVG en de nieuwe Digital Services Act.”

Charlotte de Nerée-Vrendenbarg (vanaf 1 september hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht) werd door Mr. Online als ‘Mr. van de week' geïnterviewd over de verbinding tussen Intellectueel Eigendomsrecht en duurzaamheid. De Nerée-Vrendenbarg vertelt over haar overstap van de advocatuur naar de wetenschap, haar ambities, haar inspiratie en over hot topics binnen het vakgebied. De Nerée-Vrendenbarg noemt als voorbeeld de verbinding tussen IE en duurzaamheid: “IE en duurzaamheid zijn al sterk verbonden, maar aan het verband wordt nog weinig aandacht besteed. Ik wil daar verandering in brengen.”

Hansko Broeksteeg (hoogleraar Staatsrecht) reageerde in het NRC op het onderzoek dat naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib is gestart. Arib is bij de rechtbank een zaak begonnen om het onderzoek te stoppen, eist inzage in alle verzamelde informatie en vernietiging hiervan. Broeksteeg ziet dat er nergens expliciet staat dat het presidium de bevoegdheid heeft om onderzoek in te laten stellen naar een Kamerlid, maar ziet ook de relevantie van het onderzoek: “Als er aanleiding is om onderzoek in te stellen – en dat staat in deze kwestie buiten kijf – dan ligt het voor de hand dat binnen het instituut van de Tweede Kamer het presidium daarin betrokken is.”