De rechtenfaculteit in de media, week 44

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen. Deze week komen Narine Ghazaryan, Pieter Wolters, Jacques Sluysmans, Hansko Broeksteeg, Tesseltje de Lange en Carolus Grütters aan het woord.

Narine Ghazaryan (docent Internationaal en Europees Recht) beargumenteert in Trouw dat Israël zich net als Hamas schuldig maakt aan oorlogsmisdrijven. Volgens Ghazaryan maakt Israël zich schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid. Waar Israël betoogt dat het bevelen van Israëlische burgers om te verhuizen naar het zuiden uit bescherming is, vindt Ghazaryan deze uitspraak dubieus: “Je kunt niet zo maar een bevolking verplaatsen. Het gaat om een gigantische groep mensen en ene deel van hen kan zich niet in veiligheid brengen omdat ze oud of ziek zijn of nog maar een kind. Ook die achterblijvers zijn beschermd volgens internationaal recht.”

Pieter Wolters (universitair hoofddocent Burgerlijk recht) bespreekt bij NPO Radio 1 de complexiteit van de tweestrijd tussen vrijheid van meningsuiting én het gevaar van deze vrijheid online. Wolters benadrukt het belang van inhoudsmoderatie op online platforms: “Inhoudsmoderatie houdt in dat een online platform zich bemoeit met wat er wel en niet is toegestaan op haar diensten. Dat kan betekenen dat zij bepaalde inhoud, zoals terroristische inhoud of kinderporno, kunnen verwijderen.”

Jacques Sluysmans (hoogleraar Onteigeningsrecht) is door Mr. Online uitgeroepen tot Mr. van de week door zijn werk aan een bundel met bespiegelingen over de parlementaire enquête. In het interview bespreekt Sluysmans zijn twee voornaamste kritiekpunten op de parlementaire enquête: “Het instrument van de enquête zou wat mij betreft wat meer weloverwogen worden ingezet, en de Wet op de Parlementaire Enquête 2008 behoeft op onderdelen verduidelijking.”

Hansko Broeksteeg (hoogleraar Staatsrecht) verklaarde in NRC dat grondwettelijke toetsing door rechters enkel mogelijk zou zijn als het eerste hoofdstuk van de Grondwet wordt herschreven. Broeksteeg merkt op dat de grondrechten ‘heel sober en beknopt’ zijn geformuleerd, waardoor de rechter nauwelijks weet waaraan hij moet toetsen. Het recht op privacy kan nu bijvoorbeeld via een andere wet worden ingeperkt, maar het zegt niets over hoever de beperking mag gaan. Broeksteeg: “Dan moet de rechter al die bepalingen gaan interpreteren om te kunnen toetsen. Dat maakt het zo ingewikkeld.”

Tesseltje de Lange (hoogleraar Europees migratierecht) besprak in NRC haar onderzoek waarin ze concludeerde dat expats hun verblijfspapieren te makkelijk kwijtraken door onbenullige vergissingen van werkgevers. De juridische positie van kennismigranten in Nederland kan zwak zijn, doordat ze te afhankelijk zijn van hun werkgever: “Het lukt de kennismigrant soms om via de rechter de beslissing van de immigratiedienst terug te draaien.”

Carolus Grütters (onderzoeker Rechtssociologie en Migratierecht) ging voor Dit is de Dag (EO) in gesprek met Joost Eerdmans en Annette Birschel over het kunnen verkrijgen van een Nederlands paspoort na het doen van antisemitische uitspraken. Grütters lichtte toe dat het verkrijgen van een Nederlands paspoort afhankelijk is van een aantal voorwaarden, waaronder het bedreigen van de Nederlandse rechtsorde. Volgens hem hangt dit af van een eventuele veroordeling en niet van het hebben van een bepaalde overtuiging: “Gedachtegoed als vereiste stellen om een paspoort te krijgen? Dat gaat een stap te ver, dat is het verbieden van denken.”