De rechtenfaculteit in de media, week 45

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen. Deze week komen Charlotte Vrendenbarg, Annick Pijnenburg en Paul Bovend’Eert aan het woord.

Charlotte Vrendenbarg (hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht) reageert in NRC op de zaak rondom het boek over de serie Jiskefet. Vrendenbarg benadrukt dat in deze zaak het ‘Jiskefet’ niet werd beschouwd als merk en dus terecht niet is gekeken naar merkenrecht door de Hoge Raad. Wel merkt ze op dat een merk in een boektitel niet altijd is toegestaan: “Veel zal afhangen van wat titel en kaft suggeren over de herkomst en hoe de rechter dit beoordeelt.”

Annick Pijnenburg (docent Internationaal en Europees recht) benadrukt in De Volkskrant dat zodra migranten door de Italiaanse kustwacht worden gered op een Italiaanse boot, ze onder de Italiaanse rechtsmacht vallen. Pijnenburg wijst op de juridische complexiteit van de migratiedeal tussen Italië en Albanië, waarbij drieduizend bootvluchtelingen naar Albanië worden gebracht voor hun asielprocedure: “Italië zegt dat het jurisdictie zal uitoefenen over de centra, maar Albanië is verantwoordelijk voor de veiligheid.”

Paul Bovend’Eert (hoogleraar Staatsrecht) bekritiseert in NRC de donaties die gedaan werden aan de VVD. Drie bestuurders van Jumeaux Holding doneerden samen twee ton. Bovend’Eert vindt dat de VVD de donatie moet terugstorten omdat het om één donateur lijkt te gaan, wat niet is toegestaan: “Een politieke partij zou dit niet moeten willen. Het riekt naar gesjoemel.”