De rechtenfaculteit in de media, week 6

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen. Deze week met bijdragen van Tesseltje de Lange, Carolus Grütters en Jaap Dammingh.

Tesseltje de Lange (hoogleraar Europees Migratierecht) was te gast in het radioprogramma BNR’s Big Five om te praten over het migratievraagstuk. De lange gaat in de aflevering onder andere in op verschillende kansen en verbeterpunten voor Nederland met betrekking tot migratie. Als voorbeeld noemt De Lange het openbaar vervoer: “Als wij willen dat mensen snel aan de bak gaan en Nederlands leren, dan moet je je werk wel kunnen bereiken’’, stelt De Lange.  

Carolus Grütters (onderzoeker Rechtssociologie en Migratierecht) geeft voor Omroep Gelderland antwoord op vijf vragen met betrekking tot de onlangs aangenomen spreidingswet. Waar gemeenten eerst nog zelf bepaalden of ze meewerken aan asielopvang, is dat nu anders. "De opvang van asielzoekers wordt een gemeentelijke taak, net als het uitgeven van paspoorten", aldus Grütters. 

Jaap Dammingh (universitair hoofddocent Burgerlijk Recht) reageert in een wekelijkse rubriek van het NRC op een rechterlijke uitspraak. De zaak van deze week gaat over de verkoop van een stuk grond dat vervuild bleek. De koper wil deze kosten verhalen op de verkoper, maar zowel de rechtbank als het Gerechtshof wezen zijn eisen af. Dammingh reageert: "Anders dan bij consumentenkoop staat bij de verkoop van onroerend goed de contractvrijheid voorop: je mag afspreken wat je wilt.”