De rechtenfaculteit in de media, week 7

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen. Deze week met bijdragen van Femke Laagland, Willem van Boom en Sonja Meijer.

Femke Laagland (hoogleraar Arbeidsrecht) reageerde als lid van de commissie-Van Rijn, die onderzoek deed naar grensoverschrijdend gedrag bij de NPO, op de manier waarop het rapport ontvangen werd. Tegen het NRC zegt Laagland blij te zijn dat de juiste zaken werden benadrukt aan de talkshowtafels, met name gericht op de vereiste cultuuromslag. “Als ik naar de talkshowtafels keek, dan dacht ik: er is zo veel wil om de werkcultuur te veranderen. Dat vond ik echt mooi om te zien,” aldus Laagland.

Willem van Boom (hoogleraar Burgerlijk Recht) blikt voor een interview met Mr. Online terug op zijn loopbaan en zijn oraties aan verschillende universiteiten. Ook werpt Van Boom een blik op de toekomst. "Ik wil niet tot de dag van mijn pensioen vasthouden aan mijn eigen positie en functies. Op een dag ben je toch weg en dan moeten andere mensen plotseling al die gaten gaan vullen. Tegelijk wil ik wel zinvol bijdragen aan de universiteit. Ik hoop dus dat de universiteit mij wil begeleiden naar een goede invulling van die laatste jaren.”

Sonja Meijer (hoogleraar Penitentiair Recht) ging voor het RTL Nieuws in op een kort geding dat door gedetineerde Piet S. werd aangespannen om zijn beperkingen op te laten heffen. Op S. zijn sinds 2021 strenge toezichtsmaatregelen van pas vanwege mogelijk vlucht- en liquidatiegevaar. "Je hebt als gedetineerde gewoon recht op contact met de buitenwereld", legt Meijer uit, "maar een directeur van een gevangenis kan daar beperkingen in aanbrengen. Dan wordt bijvoorbeeld het aantal bezoekmomenten beperkt, of het aantal bezoekers."