De rechtenfaculteit in de media, week 8

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen. Deze week met bijdragen van Tesseltje de Lange, Paul Bovend'Eert en Frederik Zuiderveen Borgesius.

Tesseltje de Lange (hoogleraar Europees Migratierecht) was te gast in het BNR-programma ‘De economische stand van Nederland’ om te praten over arbeidsmigratie. De Lange benadrukt onder andere het belang van het leren van de taal voor mensen die langer in Nederland willen blijven. Hierbij zet ze echter als kanttekening dat dit vaak om praktische redenen niet gaat: “Mensen hebben niet altijd de tijd om ’s avonds nog naar een cursus te gaan, terwijl dat wel een opening zou zijn om mensen op een manier in te zetten die waardevoller is voor de Nederlandse economie op de lange termijn.”

Paul Bovend'Eert (hoogleraar Staatsrecht) deelt in een opiniestuk in het NRC zijn kijk op de optie tot een extraparlementair kabinet. Bovend’Eert stelt: “Het is van belang te beseffen dat extraparlementaire kabinetten doorgaans nogal instabiel zijn vanwege de gebrekkige samenwerking met de regeringsfracties in het parlement. Een kabinetscrisis dreigt al snel als er zo’n zwakke basis is om steun te verlenen aan het kabinet.’’

Frederik Zuiderveen Borgesius (hoogleraar ICT en Recht) reageert voor BNR op een groot datalek bij Brandfield. Volgens Zuiderveen Borgesius brak Brandfield de wet door zijn klantendata niet van een slotje te voorzien. “Als je persoonsgegevens opslaat moet je deze goed beschermen’’, zegt hij. ‘’Dat is hier overduidelijk niet gebeurd.”