Student Assessor FDR Annigje van Breugel
Student Assessor FDR Annigje van Breugel

De studentassessor stelt zich voor: Annigje van Breugel

Annigje van Breugel is dit collegejaar als assessor verbonden aan de rechtenfaculteit. Als assessor maakt ze zich op facultair niveau hard voor de belangen van rechtenstudenten. In dit interview vertelt ze meer over deze veelzijdige functie.

Waarom heb je gesolliciteerd als assessor?

"Drie jaar geleden ben ik midden in de coronapandemie begonnen op deze faculteit. Dat was natuurlijk een soort valse start en voor iedereen was het een kwestie van puzzelen hoe hier het best mee kon worden omgegaan. Met sommige keuzes was ik het eens, maar met andere niet. Tijdens de rest van mijn studie is dit gevoel gebleven en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik een medezeggenschapsfunctie ben gaan overwegen. De rol van student-assessor sloot voor mijn gevoel het meeste aan bij mijn kwaliteiten, dus daar heb ik uiteindelijk voor gesolliciteerd."

Opleidingscommissie (OLC), Facultaire Studentenraad (FSR), assessor; voor nieuwe studenten zijn dit misschien verwarrende termen. Wat is het verschil tussen deze medezeggenschapsorganen?

"Op de faculteit zijn er drie organen die als voornaamste streven het behartigen van het studentenbelang hebben. De OLC (Opleidingscommissie), doet dit door de kwaliteit van het onderwijs te monitoren. Zij reflecteert onder meer op het onderwijs- en examenreglement en op de evaluatie van vakken die gegeven worden op onze faculteit. De FSR (Facultaire studentenraad) houdt contact met zo veel mogelijk studenten op de faculteit en komt op voor onderwerpen op het gebied van onder meer onderwijsbeleid en faclititeiten. Hierbij kan je denken aan het beleid rondom weblectures of de hoeveelheid studieplekken. De student-assessor is als het ware de schakel tussen het faculteitsbestuur en de studenten. Het bestuur neemt allerhande beslissingen die van grote invloed kunnen zijn op de studenten, dus het is belangrijk dat er een student is die hierin het studentenperspectief naar voren brengt. Hiervoor is het belangrijk dat de assessor weet wat er precies speelt onder studenten, dus de assessor zal regelmatig in gesprek gaan met de FSR, studievereniging of groepen studenten."

Op welke thema’s focus jij je dit jaar?

"Waar ik mij dit jaar in ieder geval op wil focussen is het studentenwelzijn en de mentale gezondheid van studenten. Deze onderwerpen komen veelvuldig voorbij in het nieuws en ook op andere faculteiten en universiteiten is dit een groot item. Ik ben nog in de oriënterende fase, maar hier zullen jullie zeker meer over horen!

Waar kijk je het meeste naar uit?

"Als assessor krijg je echt een bijzonder kijkje achter de schermen van een grote organisatie. Het lijkt mij heel interessant en uitdagend om echt mee te kunnen denken over verschillende onderwerpen en zaken die spelen op de faculteit en daarin zo goed mogelijk het studentenbelang naar voren te brengen."

Klachten, opmerkingen of suggesties?

Heb je klachten, opmerkingen of suggesties? Schroom dan niet om Annigje te benaderen. Spreek haar aan op de campus, of stuur een mail naar assessor [at] jur.ru.nl (assessor[at]jur[dot]ru[dot]nl). Mocht ze geen antwoord hebben op je vragen of opmerkingen, dan zorgt ze dat je naar de juiste persoon doorverwezen wordt.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Rechtsgeleerdheid